Xin Hiệp Lời Cầu Nguyện CHO CÁC KHÓA TTHNGĐ – NĂM 2023

by snDongKieu
Inline image
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HẢI NGOẠI
 
Kính xin Hiệp Lời Cầu Nguyện
CHO CÁC KHÓA TTHNGĐ – NĂM 2023
***
Chúng con HẾT LÒNG TẠ ƠN THIÊN CHÚA đã hứng khởi
Quý Cha Xứ/ Quản Nhiệm, quý Tu sĩ
Với sự tích cực của các Thân Hữu Thiện Chí “Chúa gởi đến”
Sẵn lòng tổ chức các loại Khoá Phục Vụ Hạnh Phúc các Gia Đình
Đặc biệt, các “MIỀN ĐẤT MỚI” xa xôi tận cuối chân trời!
ĐANG BỪNG LÊN SỨC SỐNG LẠ THƯỜNG.
Dịp này, chúng con xin kính gởi
Quý Đức Cha, quý Đức Ông, Cha Sáng Lập, quý Cha, quý Tu sĩ
Quý Song nguyền, gia đình và thân hữu khắp nơi
LỊCH SINH HOẠT NĂM 2023
Kính mong mọi Vị, mọi Cặp và thân hữu khắp nơi,
* THA THIẾT CẦU NGUYỆN HOA THIÊNG cho CÁC KHÓA.
* Và nếu có thể, xin GIỚI THIỆU, MỜI GỌI các Cặp tham dự.
Dù ở bất cứ đâu, TẤT CẢ ĐỀU CÓ THỂ tiếp tay
Phục Vụ Hạnh Phúc các Gia Đình THẬT HIỆU QUẢ
 Xin liên lạc trực tiếp với các Cặp Chủ nguyền tại địa phương (bằng Email)
Chúng con THÀNH TÂM và THA THIẾT NGUYỆN XIN
Thánh Gia: Giêsu – Maria – Giuse
Tuôn trào muôn ƠN PHƯỚC LÀNH trên mọi cố gắng và hy sinh
của quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu sĩ và từng quý Song nguyền. 
Thật CHÂN THÀNH BIẾT ƠN trong Chúa. 
Văn Phòng Điều Hành Trung Ương
Chương Trình TTHNGĐ Hải Ngoại.
~~~o0o~~~
LỊCH SINH HOẠT NĂM 2023
(Cập Nhật)
Tháng 1, Ngày 13, 14, 15: Khoá Căn Bản tại Gx. Lòng Chúa Thương Xót -Knoxville TN, Hoa Kỳ # 836
              Chánh xứ: Cha Dominic-Hạnh Nguyễn Trung Chánh, CRM / nghiacmc@gmail.com
              Chủ nguyền: SN Hiếu &Vân/  jonnypham@bellsouth.net
Tháng 1, Ngày 31 và 1, 2 tháng 2 (thứ Ba, Tư, Năm)
ĐẠI HỘI SONG NGUYỀN THẾ GIỚI
Tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang – Huế, Việt Nam
Mùng 10, 11, 12 Tết Âm lịch Quý Mão.
Tháng 2, Ngày 17, 18: Khóa Tĩnh Huấn Đoàn Sủng tại Gx. Tân Phú, TGp. Sàigòn, Việt Nam. 
             Linh nguyền TGp Sàigòn: Cha Giuse Lê Hoàng/ joslehoang@yahoo.com.vn
             Chủ nguyền TGp Sàigòn: SN Khoái &Mận/ dangphuckhoai@@gmail.com
Tháng 2, Ngày 20 & 21: Khóa NỘI DUNG tại Gx Ngọc Liễn, Giáo phận Vinh, Việt Nam. 
             Chánh xứ/ Tổng Linh nguyền Gp Vinh: Cha Gioan Đinh Văn Huy 
             Chủ nguyền: SN Thiện & Sinh / vanthien121167@gmail.com
Tháng 2, Ngày 24, 25, 26 : Khóa Căn Bản tại Gx. Nhân Hòa, TGp Sàigòn, Việt Nam # 833
             Chánh xứ/ Linh nguyền: Cha Đa Minh Vũ Đình Thái. 
             Chủ nguyền TGp Sàigòn: SN Khoái &Mận/ dangphuckhoai@gmail.com 
Tháng 3, Ngày 3, 4, 5: Khóa Căn Bản tại Gx Nữ Vương Hòa Bình, Giáo hạt Xóm Mới, TGp Sàigòn # 835
             Chánh xứ: Cha Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo
             Chủ nguyền TGp Sàigòn: SN Khoái-Mận / dangphuckhoai@gmail.com 
Tháng 3, Ngày 3, 4, 5: Khóa Tĩnh Huấn Đoàn Sủng tại Gx. Thuyền Nhân -Adelaide, Nam Úc Châu. 
             Chảnh xứ/ Linh nguyền: Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm/ minhtam.nguyen2014@mail.com
             Linh nguyền: SN Tư &Cương/ knight.vantu@icloud.com
Tháng 3, Ngày 11, 12: Khóa Tĩnh Huấn Đoàn Sủng tại Cộng đoàn Công giáo VN- Perth, Tây Úc Châu. 
             Chánh xứ: Cha Đaminh Nguyễn Kim Sơn/ chasonnguyen@yahoo.com.au
             Linh nguyền: Cha Michael Nguyễn Quang Hồng / michaelhongpham@gmail.com
             Chủ nguyền: SN Minh &Hương / alexnguyen02@yahoo.com/ mickn2000@yahoo.com
Tháng 3, Ngày 17, 18, 19: Khóa Căn Bản tại Giáo xứ Vĩnh Hòa, Nha Trang, Việt Nam # 852
             Chánh xứ / Linh nguyền: Cha 
 Chủ nguyền Tq Việt Nam: SN Nguyễn Văn Từ &Liên/ tuliendad@gmail.com 
Tháng 3, Ngày 30 (thứ Năm): Hồi Tâm Chuẩn Bị Khóa tại Gx Đức Mẹ La Vang- Miami FL, Hoa Kỳ. 
             Chánh xứ/ Linh nguyền: Cha Giuse Nguyễn Kim Long / longknguyen21@gmail.com 
             Chủ nguyền: SN Tấn-Phượng/ phuongtntt1977@gmail.com 
Thảng 3, Ngày 31 (thứ Sáu): Hồi Tâm Chuẩn Bị Khóa tại Gx T. Philipphê Phan Văn Minh -Orlando, FL. 
             Chánh xứ: Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu/ chachauorlando@gmail.com
             Chủ nguyền: SN Doãn &Minh/ vandinhdoan64@gmail.com
Thảng 4, Ngày 01 (thứ Bẩy): Hồi Tâm Đặc Sủng tại Gx. Thánh Giuse – Winter Haven FL, Hoa Kỳ. 
             Quản Nhiệm: Cha Thuần / 
             Chủ nguyền: SN Tài & ThuHiền /  thuhien24241@yahoo.com
Tháng 4, Ngày 02 (Chúa Nhật): Chuẩn bị các Khóa Căn Bản tại 3 Giáo xứ MIỀN FLORIDA -Hoa Kỳ
             Quản Nhiệm: Cha Nguyễn Văn Chung/  thanhluca2005@yahoo.com / (561) 628-8100
             Liên lạc: SN Tuyến & Châu/ sntuyenchau713@gmail.com
Tháng 4, Ngày 7, 8, 9: TUẨN THÁNH & LỄ PHỤC SINH 
Tháng 4, Ngày 14, 15, 16: Khóa Căn Bản tại Gx. Hà Tân, Đà Nẵng, Việt Nam # 853
             Chánh xứ/ Linh nguyền: Cha Anton Lâm Trọng Thi / antonlamtrongthi@gmail.com
             Chủ nguyền Toàn Quốc Việt Nam: SN Nguyễn Văn Từ &Liên/ tuliendad@gmail.com
Tháng 4, Ngày 15, 16: Khóa Tĩnh Huấn Đoàn Sủng tại Giáo phận Minnesota, Hoa Kỳ. 
             Chánh xứ / Linh nguyền: Cha Joseph Vũ Xuân Minh / vxm2003@yahoo.com
             Chủ nguyền: SN Trần Bảo & Ánh / benbenben55444@yahoo.com
Thảng 4, Ngày 21, 22, 23: Khóa Căn Bản tại Giáo phận Orange, Nam California # 841
             Linh nguyền: Cha Trần Cao Thượng
             Chủ nguyền: SN Nguyên & Hằng / holly_paradise@yahoo.com
Tháng 4, Ngày 21, 22, 23: Khóa Căn Bản tại Tổng Giáo phận Melbourne, Úc châu # 837
             Linh nguyền: Cha Martin Đinh Trung Hòa, SJ./ dhoasj@hotmail.com
             Chủ nguyền: SN Chiểu &Hiếu / ngodinhchieu@hotmail.com
Tháng 4, Ngày 21, 22, 23: Khóa Căn Bản tại Tổng Giáo phận Sydney, Úc châu 
             Linh nguyền: Cha Rémy Bùi Sơn Lâm. 
             Chủ nguyền Sydney/ Liên Bang Úc châu: SN Xuân &Yến/ vuaustralia@yahoo.com
Tháng 4, Ngày 22, 23: Thăm “Miền Đất Mới” tại Gx. Our Holy Redeemer – Scotland, Anh Quốc. 
             Cha Peter Trần Văn Hướng, OP. / tranvanhuongop@gmail.com 
             Chủ nguyền Âu châu: SN Hải & Lưu/ haiau_dk@yahoo.dk
Tháng 4, Ngày 25, 26: Thăm “Miền Đất Mới” tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam – Holland, Âu Châu. 
             Chánh xứ: Cha Paul Phạm Đình Hiện /  muctugxhl020318@giaoxuvietnam.nl
             Đại diện/ Liên lạc: AC Nguyễn Bách
Tháng 4, Ngày 28, 29, 30: Khóa Căn Bản tại Thủ đô Berlin, Đức Quốc “MIỀN ĐẤT MỚI” # 839
             Chánh xứ: Cha Antôn Đỗ Ngọc Hà / ngochado@yahoo.de / +49 309 2106 1443
             Chủ nguyền Âu châu: SN Hải &Lưu/ haiau_dk@yahoo.dk 
Tháng 6, Ngày 2, 3, 4: Khoá Căn Bản tại Gx Các Thánh Tử Đạo VN – St. Petersburg FL, Hoa Kỳ # 840
              Chánh xứ/ TLN Miền Florida: Cha Gioan Nguyễn Vũ Việt/ nguyenvuviet@gmail.com 
              Chủ nguyền: SN Hoàng &Tâm/ hoangbrendabkvo@yahoo.com 
Tháng 6, Ngày 10, 11: Khoá Hồi Tâm Đặc Sủng tại Gx. Thánh Phêrô & Phaolô – Savannah, GA.  
             Chánh xứ: Cha Fx. Nguyễn Kim Sơn / kimsnguyen@juno.com
             Chủ nguyền: SN Thi & Mai Trinh / thitong@yahoo.com
Tháng 6, Ngày 15, 16, 17: Khóa Căn Bản tại Gx Thánh Giuse – Charlotte NC. 
            Chánh xứ/ Linh nguyền: Cha Phêrô Trương Vĩnh Trị/ frtritruong@hotmail.com 
            Chủ nguyền: SN Trường &Phượng/ phuongle3031@yahoo.com 
Tháng 6, Ngày 23, 24, 25: Khóa Căn Bản tại Giáo phận San Jose, California 
             Linh nguyền: Phó tế SN Thọ &Oanh/ lethokimoanh@yahoo.com
             Chủ nguyền: SN Hoàn &ThuHằng / hoanhang@gmail.com 
Tháng 6, Ngày 23, 24, 25: Khóa Căn Bản tại Gx.Đức Mẹ La Vang- Miami, FL”MIỀN ĐẤT MỚI”# 845
             Chánh xứ: Cha Giuse Nguyễn Kim Long/ longknguyen21@gmail.com/ (954) 471-2011
             Chủ nguyền: SN Tấn &Phượng/ phuongtntt1977@gmail.com 
Tháng 6, Ngày 30 & 1, 2/7: Khóa Căn Bản tại Gx. Thánh Giuse – TGp Vancouver, Canada # 843
             Chánh xứ: Cha Martinô Nguyễn Thanh Tuyền, OP. / tuyenmartin@gmail.com
             Cha Phụ tá/ Linh nguyền: Cha Giuse Phạm Công Liêm, OP / liemop@gmail.com
             Chủ nguyền Liên Bang Canada: SN Huy &Hạnh /  huyhanh@rogers.com
Tháng 7, Ngày 14, 15, 16: Khoá Căn Bản tại Gx. Thánh Philliphê Phan Văn Minh, Orlando, FL # 829.
            Chánh xứ: Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu/ chachauorlando@gmail.com
            Chủ nguyền: SN Doãn &Minh/ vandinhdoan64@gmail.com
Tháng 7, Ngày 16, 17: Khoá Nội Dung tại Giáo phận San Diego, California. 
             Linh nguyền: Cha Giuse Đỗ Quang Minh/ mqd812@gmail.com
             Chủ nguyền: SN Dương &Mai/  josephddang@yahoo.com
Tháng 7, Ngày 22, 23: Khóa Căn Bản tại Gx. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, VA. # 838
             Chánh xứ: Cha Đặng Quốc An/ pastor@cttdva.com / (703) 894- 7141
             Chủ nguyền: SN Vũ Đức &Chân/ dvu241@gmail.com 
Tháng 7, Ngày 28, 29, 30: Khoá Căn Bản tại Gx. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -Atlanta, GA. # 844
            Chánh xứ/ Tổng Linh nguyền: Cha Fx Trần Quốc Tuấn/ rev.tuanfrancistran@hvmatl.org
            Chủ nguyền: SN Bảo &Thúy/ baostorm@gmail.com 
Tháng 7, Ngày 28, 29, 30: Khóa Căn Bản tại Giáo xứ Bà Ót, tỉnh Long Xuyên, Việt Nam # 842
             Chánh xứ: Cha Phaolô Lê Thành Đạo/ thanhdao.le18@gmail.com
             Chủ nguyền: SN Khoái &Mận / dangphuckhoai@gmail.com
Tháng 7, Ngày 29: CT/TTHNGĐ Toronto, Canada – Mừng 30 Năm Phục Vụ Hạnh Phúc các Gia Đình. 
             Linh nguyền: Cha Giuse Trần Tập /
             Chủ nguyền Liên Bang Canada: SN Huy &Hạnh / huyhanh@rogers.com 
Tháng 8, Ngày 4, 5, 6: Khoá Căn Bản tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam – W. Palm Beach, Florida. 
             Quản Nhiệm: Cha Nguyễn Văn Chung / thanhluca2005@yahoo.com/ (561) 628-8100
             Liên lạc: SN Tuyến &Châu/ sntuyenchau713@gmail.com
Tháng 8, Ngày 11, 12, 13: Khóa Căn Bản tại Gx. Thánh Phêrô & Phaolô – Savannah GA, Hoa Kỳ. 
             Chánh xứ: Cha Nguyễn Kim Sơn/ kimsnguyen@juno.com 
             Chủ nguyền: SN Tống &Mai Trinh/ thitong@yahoo.com 
Tháng 8, Ngày 18, 19, 20: Khóa Căn Bản tại Gx. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Montreal, Canada # 848
             Linh nguyền: Cha Pacôma Trần Văn Hồng / pacometvh@gmail.com
             Chủ nguyền: SN Kỳ &Ánh / kyanh1980@hotmail.com
Tháng 8, Ngày 27, 28, 29 (CN, thứ 2, 3): Khoá Căn Bản tại Gx. Our Holy Redeemer- Scotland, Anh Quốc
             Tuyên Úy: Cha Peter Trần Văn Hướng, OP. / tranvanhuongop@gmail.com 
             Đại diện/ Liên lạc: AC Huyền 
Tháng 9, Ngày 1, 2, 3: Thăm “Miền Đất Mới” các Cộng Đoàn tại Bỉ Quốc, Belgium và Ba Lan, Âu Châu. 
             Chánh xứ: Cha 
             Liên lạc: AC Huyền. 
Tháng 9, Ngày 8, 9, 10: Khoá Căn Bản tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam -London, Anh Quốc. 
             Chánh xứ/ Linh nguyền: Cha Gioan Phạm Hữu Hải / fr.johnhai@yahoo.com 
             Chủ nguyền: SN Thảo &Việt /
Tháng 9, Ngày 15, 16, 17: Khóa Căn Bản tại Gx. Thánh Gia – Berlin, Đức Quốc 
             Chánh xứ: Cha Antôn Đỗ Ngọc Hà/ ngochado@yahoo.de / + 49 309 2106 1443
             Đại diện: SN Khánh &Hợp / Chủ nguyền Âu Châu: SN Hải &Lưu / haiau_dk@yahoo.dk 
Tháng 9, Ngày 19, 20: Thăm “Miền Đất Mới” Cộng đoàn Công giáo Việt Nam -Burmingham, Anh Quốc. 
             Chánh xứ: Cha Yên. 
             Chủ nguyền Âu Châu: SN Hải &Lưu / haiau_dk@yahoo.dk 
Tháng 9, Ngày 15, 16, 17: Khóa Căn Bản tại Tokyo, Nhật Bản # 849
             Tổng Linh nguyền Nhật Bản: Cha Nguyễn Hữu Hiến / pmhuuhienjp@yahoo.com 
             Chủ nguyền: SN Kiên &Tâm / kientamtokyo@yahoo.com 
Tháng 9, Ngày 22, 23, 24: Khóa Căn Bản tại Osaka, Nhật Bản # 850
             Tổng Linh nguyền Nhật Bản: Cha Nguyễn Hữu Hiến / pmhuuhienjp@yahoo.com 
             Chủ nguyền: SN Kiên &Tâm / kientamtokyo@yahoo.com 
Tháng 9, Ngày 29, 30 &1/10: Khóa Căn Bản tại Gx. Đức Mẹ Mân Côi – TGp Chicago, IL # 847
            Chánh xứ/ Linh nguyền: Cha Ambrosio Nguyễn Hùng Phi/ ambrose001@yahoo.com
            Chủ nguyền: SN Cường & Ngọc/ jadehoang74@gmail.com/ (773) 990-0665
Tháng 10, Ngày 6, 7, 8: Khóa Căn Bản tại Gx Thánh Tâm – Memphis, Tennessee # 846
            Chánh xứ: Cha Brandon Nguyễn Hiệp/ bhnguyen@sacredheatmemphis.org
            Đại diện: SN Mạnh &Xuân / mle2@comcast.net 
Tháng 10, Ngày 13, 14, 15: Khóa Căn Bản tại Gx. Đức Mẹ La Vang, Greenville, SC (Đang xếp) 
             Chánh xứ/ Linh nguyền: Cha David Phan Học / daveph@hotmail.com
             Chủ nguyền: SN Biên &Thúy/ biennguyen3@yahoo.com
Tháng 10, Ngày  . . . : Khóa Căn Bản tại Gx Thánh Phaolô, Ormond Beach, Florida (Dự kiến) 
             Chánh xứ: Cha Andrê Nguyễn Văn Chiến / andichien1@yahoo.com 
             Liên lạc: AC Nguyễn Viết Tiến & Sen / tien72595@gmail.com 
Tháng 10, Ngày 20, 21, 22: Khóa Căn Bản tại St. Joseph Vietnamese Parish -Tampa, Florida. 
             Chánh xứ: Cha Gioan Baotixita Đinh Xuân Chiến, SVD / johndinh@yahoo.com
             Đại diện/ Liên lạc: AC Lý & Ngọc / lytran50@verizon.net 
Tháng 10, Ngày 27, 28, 29: Khoá Căn Bản tại Tổng Giáo phận Los Angeles, California. 
             Tổng Linh nguyền: Cha Giuse Hoàng Tiến Đoàn, SJ./ doanhoangsj@hotmail.com
             Chủ nguyền: SN Oánh &Thanh / oanhvu@verizon.net
Tháng 10, Ngày . . . : Khóa Căn Bản tại Gx Our Lady of Lourdes/ 1626 Oak St. Melbourne, FL (Dự kiến)
             Chánh xứ: Cha Gioan Bùi Dũng / frjbui@gmail.com / (507) 421-1703
             Liên lạc: AC ?
Tháng 11, Ngày 3, 4, 5: Khóa Căn Bản tại Giáo xứ Phục Sinh, Giáo phận St. Louis, Missouri.
             Chánh xứ/ Linh nguyền: Cha Fx Nguyễn Thanh Bình, SVD/ binhsvd@gmail.com/binhsvd@yahoo.com
             Đại diện/ Liên lạc: AC 
Tháng 11, Ngày 10, 11, 12: Khoá Căn Bản tại TGp Houston -Gaveston, Tx (Đang xếp) # 842  
             Linh nguyền: Cha Giuse Châu Xuân Báu, CSsR / josephbaucssr@yahoo.com
             Chủ nguyền: SN Trần Đình Lộc &Lan / loctran1624@yahoo.com
Tháng 11, Ngày 17, 18, 19: Khóa Căn Bản tại Miền Đông Bắc Hoa Kỳ/ New England (Đang xếp)
              Tổng Linh nguyền Miền Đông Bắc Hoa Kỳ: Cha Giuse Nguyễn Xuân Thiện/ xthienxom@aol.co
             Chủ nguyền Miền Đông Bắc Hoa Kỳ: SN Nguyễn Dương &Thu/ 
Tháng 11, Ngày 24, 25, 26: Khóa Căn Bản tại Gx. Đức Mẹ Việt Nam- Atlanta, GA # 855
             Chánh Xứ: Cha Phêrô Vũ Ngọc Đức / petervu@aol.com
             Chủ nguyền: SN Đạt &Nhi / ndat22808@gmail.com / le_nhinhi@yahoo.com
Tháng 12, Ngày 2 &3: “MIỀN FLORIDA” Tĩnh Tâm Chuẩn bị Mừng Lễ Thánh Gia – Bổn Mạng CT. 
             Chánh Xứ/ Tổng Linh nguyền Miền Florida: Cha Gioan Nguyễn Vũ Việt/ nguyenvuviet@gmail.com
             Chủ nguyền: SN Hoàng &Tâm/ hoangbrendabkvo@yahoo.com
Tháng 12, Ngày 10: Miền Đông Nam Hoa Kỳ Tĩnh Tâm Gia Đình, chuẩn bị Mừng Lễ Thánh Gia, 
             Chánh xứ/ TLN/TƯ/HN: Cha Fx Trần Quốc Tuấn/ rev.tuanfrancistran@hvmatl.org 
             Chủ nguyền: SN Bảo &Thúy/ baostorm@gmail.com
Tháng 12, Ngày 31: Lễ THÁNH GIA – Bổn Mạng Chương Trình TTHNGĐ. 
             Khắp nơi mừng kính trọng thể.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose