This Day in History: 2006-08-21

Phêrô Hoàng Lâm Thành & Maria Theresa Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm – LG71

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose