This Day in History: 1999-07-10

Giuse Nguyễn Minh Phương & Maria Trần Thị Ngọc Hằng – LG73

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose