This Day in History: 1996-11-09

Joseph Nguyễn Chính Chris & Maria Phạm Thanh Bình – LG73

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose