This Day in History: 1994-10-30

Phêrô Võ Khoa & Têrêsa Trương Thảo – LG72

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose