This Day in History: 1993-02-13

Giuse Khổng Đạt & Maria Khổng Ngọc Bích – LG71

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose