This Day in History: 1992-09-01

Giuse Lương Văn Hào & Teresa Nguyễn Hương Daisy – LG71

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose