This Day in History: 1988-11-19

Đaminh Maria Đỗ Đình Hưng & Anna Maria Trần Thị Thu Trang – LG72

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose