Ý Nghiã Huy Hiệu cuả CT/TTHNGĐ

by tgadmin

1. Ý Nghiã Thứ Nhất; là Tình Yêu, mà tình yêu tuyệt đỉnh là Thiên Chuá Ba Ngôi. Ý nghiã “Một mà Ba” này được diễn tả bằng nhiều con số “Ba”, đó là ba cạnh, ba góc, ba vòng tròn, ba hình đâm như những cánh tay vươn lên.

hngdlogo12. Ý Nghiã Thứ Hai: là Khiêm Nhường, được diễn tả bằng năm phần đối xứng nhau,   tượng trưng cho mười cánh tay chắp lại, phủ phục van nài. Người ta chỉ van nài khi nhận mình thiếu thốn, khuyết điểm, là “tro bụi và trở về tro bụi” (Gen. 3:19).

3. Ý Nghiã Thứ Ba là Bầu Khí Quây Quần Hợp Nhất, hay là Bầu Khí Tin Cậy, Cởi Mở, được diễn tả bằng mầu sắc khác nhau ở năm phần đối xứng, luân chuyển giữa mầu vàng, đỏ, trắng. Những phần đốì xứng này tiếp nối nhau, hợp lại với nhau, giống như những cánh tay của những anh chị em khác màu da, chủng tộc, phong tục, tập quán, nhưng khắng khít bên nhau, cùng nhau hướng về trung tâm là Thánh Gía Tình Yêu.

4. Ý Nghiã Thứ Tư là Ý Nghiã Thông Cảm, được diễn tả bằng ba vòng tròn thông luôn “không có đường chỉ ngăn cách” (cf.Jn. 19:23) lên tới Thánh Giá là tuyệt đỉnh của Tình Yêu Thông Cảm. Hai vòng tròn ở giữa bằng nhau, “tương kính” nhau. Vòng tròn thứ ba bị lem nhưng lại ở trên, để nói lên “chớ khinh dể một người nào” (Mt. 18:10), người tàn tật, thiếu thốn, v. v….

5. Ý Nghiã Thứ Năm là Đau Khổ Tiến Tới Vinh Quang, được diễn tả bằng hình Thánh Giá ngự trị giữa Huy Hiệu. Chuá đã chịu khổ nhục, chịu chết nhưng đã sống lại trong vinh quang. Huy hiệu nhắc nhở mỗi người cần cương quyết khi chịu thử thách, cần tuyệt đối tin tưởng “Đau Khổ Tiến Tới Vinh Quang”.

6. Ý Nghiã Thứ Sáu là Ý Nghiã Bình An Nhân Loại. Dưới huy hiệu có ba chữ:

-Song An: là sự bình an giữa thể chất và tâm hồn, nhất là sự bình an giữa mình với Thiên Chúa.

-Song Hòa: là Hòa với người, là liên hệ tốt lành với tha nhân.

-Peace ở gìữa: Hoà Bình. Giao dịch quốc tế thường bằng Anh Ngữ nên dung tiếng “Peace” để nói lên tình liên đới Nhân Loại.

7. Ý Nghiã Thứ Bẩy: là Ý Nghiã Tông Đồ Song Đôi, tượng trưng bằng mười ngôi sao ở dưới làm nền tảng cho các ý nghiã khác: Mười điều răn tóm lại hai điều Kính Chuá, Yêu Người. Sáu điều răn Hội Thánh (Hai cặp Ba ngôi sao). Vậy mỗi song nguyền chỉ thuộc về Chương Trình nếu trung thành với Hội Thánh “Duy Nhất và Tông Truyền”. Ý Nghiã Tông Đồ Song Đôi nổi bật trong cách sắp đặt các ngôi sao thành từng cặp và từng đôi. Dừng lại ở 7 Ý Nghiã của Huy Hiệu. Chọn số 7 vì số này chỉ sự toàn vẹn. Trong Kinh Thánh. Thí dụ Chuá nghỉ ngày Thứ Bảy, có Bảy phép bí tích.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose