MẦU NHIỆM CHÚA 3 NGÔI

Lm Giuse Nguyễn văn Thư

by snHoanHang

 Mu nhim Chúa Ba Ngôi là mu nhim trung tâm ca đức tin Kitô giáo. Gi là mu nhim vì đó là điu vượt quá trí hiu ca loài người, nhưng nh Chúa Giêsu mc khi, chúng ta hiu được phn nào mu nhim mt Chúa Ba .

Chúa Giêsu làm cho con người xác phàm có th đi ti Thiên Chúa không thông qua nhng suy tư ca trí tu, nhưng là con đường Thánh Thn khai m trong lòng d chúng ta, rng: Người ly nhng gì là ca Thy mà loan báo cho anh em. Và do đó, Chúa Giêsu còn mc khi cho con người biết rng: Ba Ngôi Thiên Chúa thông hip vi nhau mt cách tuyt ho. Không có cái gì là ca riêng, cũng như không mt chương trình sáng to nào là ý riêng ca mt Ngôi V.

Chúng ta được dng nên ging hình nh Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, do đó đời sng ca chúng ta ch có ý nghĩa khi biết yêu thương. Chúng ta ch được hnh phúc khi tham d vào tình yêu ca Thiên Chúa Ba ngôi.

 

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose