LTD Bài 61. Chúng ta có thật sự tin Chúa là Tình Yêu?

by snHuyenBang

 

  1. Chúng ta có thật sự tin Chúa là Tình Yêu?

Nếu chúng ta thật sự tin Chúa là Tình Yêu và là Cha của chúng ta, chúng ta phải nhìn nhận rằng mọi sự xảy ra cho chúng ta chỉ có thể là hồng ân. Thật vậy, nếu Cha là Tình Yêu tuyệt đối từ thuở đời đời thì Người chỉ có thể ban cho chúng ta điều lành. Sự dữ đã xảy ra cho chúng ta chỉ vì chúng ta đã ngăn chận không để cho tình yêu hành động. Vâng, bằng cách là chúng ta không hành xử theo tình yêu, nhưng tính toán, lo liệu, sắp xếp cách ích kỷ để mọi sự trở nên tốt đẹp cho mình hoặc cho người thân. Vả lại, những điều chúng ta ao ước theo kiểu này chỉ có thể là tốt đẹp theo mắt người đời, và nếu có được thì cũng dễ làm chúng ta xa rời Chúa.

Tuy nhiên, vì Chúa là Tình Yêu và mọi sự là hồng ân, dù xuất phát từ sự dữ (tội lỗi, đau khổ, bệnh tật, tai họa, v.v.), Chúa có thể biến mọi sự thành điều tốt cho chúng ta, nhưng với điều kiện là chúng ta biết chạy đến cùng Người với lòng tin tưởng. Quả thật, vì Chúa là Tình Yêu nên Người chỉ có thể đề nghị chứ không thể áp đặt, và Người chỉ có thể can thiệp với sự ưng thuận và hợp tác của chúng ta. Thật ra, nói là hợp tác nhưng tất cả những gì chúng ta có thể làm là tự do tín thác cuộc đời chúng ta vào trong tay Chúa và sống từng giây phút hiện tại trong Chúa, nghĩa là trong yêu thương và chân thật, và không bận tâm đến điều gì khác. Rồi, dù điều gì xảy đến, có hợp hay trái ý mình, thì chúng ta cũng tin chắc đó là vì lợi ích đích thật cho mình và cho anh chị em mình, theo ý định yêu thương muôn thuở của Chúa cho con cái Người.

Chắc chắn chúng ta chỉ có thể sống một đời sống tin yêu như thế khi chúng ta sống liên lỉ bởi Chúa, nhờ vào cầu nguyện, Lời Chúa và các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Tham dự thánh lễ để được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Mình Máu thánh Chúa là dễ hiểu đối với nhiều người, nhưng nhờ vào cầu nguyện để sống bởi Chúa thì dường như khó thấy hơn. Chúng ta hãy nhìn một chiếc máy đang được nạp điện, nó nằm đó trơ trơ, bất động, như không có gì đang xảy ra trong nó, vậy mà, nếu không bỏ giờ ra để nạp điện, thì máy đó sẽ không hoạt động được. Cũng vậy, nếu chúng ta không được “nạp” thường xuyên sức sống của Chúa, chúng ta sẽ sống theo sức giới hạn của mình, và chúng ta biết rõ sự “tự lực tự cường” đó dẫn đưa chúng ta đến đâu và gây ra những gì cho người khác. Thời gian cầu nguyện hằng ngày, dù như thời gian chết, rất cần thiết cho chúng ta để được “nạp sự sống của Chúa”, để sống bởi Chúa, cụ thể là sống yêu thương, để được hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc, mặc dù sự dữ vẫn rình rập chung quanh chúng ta. Vì, xét cho cùng, sự dữ duy nhất chỉ là tình trạng thiếu yêu thương chứ không phải là những thảm họa xảy đến cho chúng ta.

Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần “nạp” cho chúng ta hằng ngày sức sống của Chúa để chúng ta có thể sống thường xuyên bởi Chúa, vì lợi ích của anh chị em chúng ta và để Nước Chúa mau trị đến!

 

Bài 61 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose