LTD Bài 60. Đừng giữ Thầy lại

by snHuyenBang
  1. “Đừng giữ Thầy lại”

“Đừng giữ Thầy lại” (Ga 20,17), Đức Giêsu nói lời này cùng bà Maria Mađalêna sau ngày Người phục sinh, nhưng há chẳng phải cũng là để nói cho chúng ta hay sao?

Chúng ta luôn có cám dỗ giữ Chúa lại. Chúng ta giữ Chúa lại khi chúng ta đòi Chúa phải luôn xử sự đúng như ý tưởng mà chúng ta có về Người. Cái thời chúng ta nghe nói đến một Thiên Chúa xét xử đã qua rồi, bây giờ chúng ta chỉ nghe nói đến một Thiên Chúa cứu độ, một Thiên Chúa là Cha, một Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta gán cho Chúa những vai trò này và chúng ta đòi Người phải đem lại cho chúng ta nhiều hạnh phúc hơn cái xã hội tiêu thụ này, cái xã hội mà luôn tìm cách thỏa mãn đủ mọi nhu cầu của chúng ta. Chúng ta trông mong Thiên Chúa cứu độ giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ, Thiên Chúa là Cha che chở chúng ta khỏi mọi đau khổ và Thiên Chúa yêu thương nhậm lời tất cả những gì chúng ta cầu xin. Và Chúa phải làm những điều này ngay sau khi chúng ta “đặt hàng”, cũng giống như những người tiêu dùng đòi buộc nhà cung cấp phải giao hàng trong thời hạn ngắn nhất nếu không họ sẽ đổi nhà cung cấp. Chúng ta đã hiểu vì sao những người ở thời đại văn minh từ khước Chúa như “nhà cung cấp”!

Do đó, chúng ta phải từ bỏ cái não trạng của người tiêu dùng được tôn lên làm vua, và cố gắng đi vào trong nhãn quan của Chúa, một nhãn quan không hề thay đổi với thời gian. Chúa muốn cứu chúng ta là con cái Người với sự hợp tác của chúng ta và bằng tình yêu thương chúng ta dành cho nhau. Vì thế, chính khi chúng ta yêu thương nhau và giúp đỡ lẫn nhau mà chúng ta được giải thoát khỏi mọi sự dữ, mà chúng ta được che chở khỏi mọi đau khổ, vì mọi đau khổ, xét cho cùng, đều do thiếu tình yêu thương mà ra. Lúc đó, chúng ta cũng chẳng còn muốn được Chúa nhậm lời theo ý mình nữa, mà xin cho ý Chúa được thể hiện, vào giờ Chúa muốn.

Vậy, chúng ta đừng giữ Đức Giêsu lại, hãy để cho Người về cùng Cha của Người, cũng là Cha của chúng ta. Từ đó, Người gửi Thánh Thần Người đến soi sáng bên trong chúng ta và làm cho chúng ta hiểu ra kế hoạch cứu độ mà Chúa đã thiết lập cách yêu thương cho con cái Người. Chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa và chúng ta sẽ được cứu độ!

 

Bài 60 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose