LTD Bài 11. Tin Chúa nhưng không tin Giáo Hội?

by snHuyenBang

11. Tin Chúa nhưng không tin Giáo Hội?

Nhiều người tuyên bố họ tin Chúa nhưng không tin Giáo Hội, nhưng như thế thì họ tin vào Chúa nào? Chắc hẳn là Chúa Tạo Dựng Trời Đất, có khi lại là Chúa Quan Phòng, cũng có thể là Chúa Tình Yêu, và cả là Cha nữa, nhưng dường như chỉ là Cha cho riêng mình họ thôi. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa và thưa với Người: “Lạy Cha chúng con…”, qua đây, Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người. Do đó, những người khác là anh chị em của chúng ta, và Giáo Hội, vì quy tụ tất cả con cái Chúa, là gia đình thiêng liêng của chúng ta, với tất cả gia nghiệp về đức tin, tình yêu, giá trị và giáo huấn mà chúng ta được thừa hưởng

Như mọi gia đình, Giáo Hội gồm những người con khác nhau trên mọi phương diện, nhưng tất cả đều tham gia vào đời sống của gia đình, mỗi người theo cách riêng của mình và theo ý định yêu thương của Cha trên từng người. Vì lợi ích chung của gia đình, Cha ủy thác cho một số con cái những công việc có vẻ quan trọng hơn và vì vậy cũng phải trang bị thêm phương tiện cho những người con này. Nhưng đối với Cha, mọi công việc và mọi hành động, dù nhỏ bé nhất, của từng người con, đều có giá trị nếu được làm trong yêu thương và vì yêu thương, và, đương nhiên, tình yêu càng nhiều thì giá trị càng cao. 

Như mọi gia đình, Giáo Hội có những người con ngoan và những người con không được ngoan, bất kể ở vai vế nào. Tiếc thay, những người con ít ngoan tuy không nhiều, nhưng lại được nói đến nhiều hơn. Thật ra, Cha có sai Thánh Thần đến hướng dẫn con cái Người. Nhưng Cha cũng bó tay khi có những người con dùng tự do Người ban để bất tuân cùng Thánh Thần. Khi có anh chị em mình bị lầm lạc như thế, chắc chắn mọi người con trong gia đình đều cảm thấy cần phải gắn bó với Cha và với nhau để cứu giúp “con chiên lạc” đang gặp nạn. Vậy, khi xảy ra chuyện gì không hay trong gia đình do lỗi của anh chị em khác, chúng ta chỉ trích gia đình, phê phán anh chị em mình như thể là người ngoài, và lại muốn bỏ nhà ra đi để không còn dính dáng gì đến gia đình nữa, làm như thế là có còn kể gì đến Cha nữa không?

Vì là con người, chúng ta biết mình mỏng giòn như thế nào nên có thể không tin vào con người. Nhưng nếu chúng ta tin là Cha yêu thương con cái Người và đã từng cứu chuộc con cái bằng máu của chính Người Con Chí Ái, chúng ta hãy tin là Cha tiếp tục chăm nom gia đình Người là Giáo Hội và, với sự hỗ trợ của Thánh Thần, hướng dẫn gia đình đi theo đường ngay nẻo chính, cho dù đôi khi có những người con bị lầm lạc. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên khôn ngoan và thỉnh thoảng nhìn lại xem có đúng là anh chị em mình bị lạc đường, hay lại là chính mình, mà vì cứ tưởng mình đi đúng đường nên lại nghĩ là người khác đi lạc. 

Bài 11 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose