LTD Bài 35. “Hạch tội” Chúa

by snHuyenBang

35. “Hạch tội” Chúa

Từ lâu tôi đã dẹp bỏ được thái độ bất mãn của mình và lên tiếng trách móc Chúa trước một hoàn cảnh tang thương, khi chợt nhận ra rằng mình là ai mà dám phán xét Chúa và tưởng mình yêu thương người khác hơn Chúa yêu thương họ. Nhưng mới đây, khi thấy hình ảnh của hai mẹ con ôm nhau chìm trong bùn vì lũ lụt, rồi hay tin người bị giết vô tội vạ vì kẻ cuồng tín, tôi lại không khỏi “hạch tội” Chúa sao không cứu lấy họ.

Nhưng tôi liền được Chúa trả lời khi cho thấy Chúa cũng đã không cứu ngay cả Con của mình khỏi cái chết vì tay loài người, trong khi Con Chúa xuống thế chính là để cứu chuộc họ. Vậy chính Chúa cũng đã phải chịu cảnh tang thương đó, để không ai có thể nghĩ rằng Thiên Chúa ở trên cao, không biết đến cảnh khổ của con người nên không động lòng để cứu họ. Rồi tôi liền nhớ lại lời Chúa trong Isaia 55,8-9: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta… Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy”.

Tôi lại phải xin lỗi Chúa và xin Người tăng thêm đức tin cho tôi. Há chẳng phải Chúa Giêsu đã nói: “Thầy đã thắng thế gian” (Gioan 16,33) và sự phục sinh của Người là một bằng chứng sao? Để bước vào đời sống đích thật vĩnh cửu, ai lại chẳng phải qua cái chết? Nhưng dù chết cách nào đi nữa, cũng không ai chết cách oan ức, đau đớn, nhục nhã, tắt một lời, thảm thương cho bằng Chúa Giêsu. Và phải chăng những ai càng yêu mến Chúa và càng chết thảm lại là những người càng được đồng hình đồng dạng với Chúa, cả trong cái chết? Và cũng chính vì vậy mà những người tử vì đạo không cần phép lạ cũng được phong thánh?

Vậy, trong cái chết của Chúa Giêsu, Người đã ôm lấy mọi cái chết của loài người chúng ta, để khi Người được phục sinh từ cõi chết, Người cũng sẽ làm cho chúng ta được phục sinh cùng với Người. Và điều này mới là quan trọng, chứ không phải cái chết, và tôi đã “hạch tội” Người cách bất công. Xin Chúa tha tội cho con!

 

Bài 35 này được trích ra từ sách của chị Lưu Thùy Diệp.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose