Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

Giáo Phận San Jose

Giới Thiệu

Chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình (Marriage Family Enrichment Program), hoạt động tông đồ trong môi trường gia đình, nhằm đáp ứng phần nào về đường hướng Mục Vụ Gia Đình của Giáo Hội. Đặc biệt thích hợp với tâm lý, tình cảm và văn hóa của các Gia Đình Công Giáo Việt Nam.

Chương trình không những chỉ giúp các đôi hôn nhân hiểu biết và phát triển sự liên hệ vợ chồng trong đời sống hôn nhân, nhưng còn nhấn mạnh đến sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái cùng phương pháp giáo dục chúng trong môi trường xã hội mới. Cũng như sự liên hệ với tha nhân, nhất là với Cộng Đồng Dân Chúa qua việc phục vụ theo tinh thần “Hồn Tông Đồ Song Đôi”.

Đơn Ghi Danh Khóa 2022

KHÓA THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH Cuối tuần Ngày 24-26 Tháng 6 Năm 2022 Tại San Damiano Retreat Danville

Địa Điểm Tổ Chức Khóa

SAN DAMIANO RETREAT CENTER
710 Highland Drive Danville, CA. 94256

Chúc Mừng Ngày Cưới

Ngày Cưới
1975 Gioan Baotixita Nguyễn Thế Hưng & Têrêsa Nguyễn Kiều Anh - LG20 (49)

Đề Tài Họp Liên Gia

Những đề tài thiết thực các bạn có thể dùng để thảo luận

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose