5 Phút Lời Chúa 2024-02-26

by snHoangChi

THỨ HAI TUẦN 2 MC
Lc 6,36-38

NHÂN TỪ NHƯ CHA TRÊN TRỜI

“Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36)

Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm: Những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, các lãnh tụ, anh hùng có một sức thu hút lạ thường: họ được quần chúng say mê, ngưỡng mộ, và coi là thần tượng. Đặc biệt giới trẻ rất mau sống theo những kiểu cách giống thần tượng của mình. Xu hướng ấy nói cho cùng cũng là phù hợp với bản tính tự nhiên. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta nhận Thiên Chúa Cha là thần tượng khi Ngài luôn đưa Chúa Cha ra làm chuẩn mực: “Hãy nên hoàn thiện như Cha là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48), và hôm nay cũng thế, Chúa Giê-su dạy: “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ.”

Mời Bạn: Đức Ki-tô là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình” (Cl 1,15) vì Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài giống với Chúa Cha đến nỗi nên một với Ngài để “ai thấy Chúa Con là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa: Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, lời nói đó vừa là niềm hãnh diện vừa là một thách đố đối với các Ki-tô hữu. Chúng ta được mời gọi để trở nên hình ảnh diễn tả trung thực dung nhan Thiên Chúa. Bạn hãy sống sao để khi nhìn đời sống của bạn, người khác có thể nhận ra rằng bạn chính là hình ảnh của Thiên Chúa nhân từ.

Sống Lời Chúa: Say mê chiêm ngắm Chúa Giê-su qua việc suy niệm Lời Chúa để bạn sống thật giống với Ngài trong cách suy nghĩ, nói năng, hành động.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn say mê nhìn ngắm Chúa và biến đổi chúng con trở nên giống Chúa để chúng con luôn sống xứng đáng là môn đệ của Đức Ki-tô, là con cái của Chúa Cha trên trời. Amen.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose