5 Phút Lời Chúa 2024-02-14

by snHoangChi

THỨ TƯ LỄ TRO
Mt 6,1-6.16-18

DƯỚI CÁI NHÌN CỦA CHÚA

“Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.” (Mt 6,5-6)

“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm: Có sự tương phản rõ rệt giữa Chúa Giê-su và người Pha-ri-sêu về cung cách, ý hướng ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí. Người Pha-ri-sêu làm ngoài đường phố, nơi công cộng có ý phô trương, cho người khác thấy. Còn Chúa Giê-su thì dạy các môn đệ thay vì tìm cách để người ta thấy thì sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa, làm các việc đạo đức chỉ để cho “Đấng thấu suốt những gì kín đáo” nhìn thấy mà thôi. Chúa không nhìn theo bề ngoài, không đánh giá theo số lượng nhưng Ngài nhìn thấu suốt và đánh giá theo tấm lòng chân thành của người ta với Chúa (x. Lc 21,1-4).

Mời Bạn: Khi đến với Chúa trong “nơi kín đáo”, là tâm hồn mình, ta được gặp Chúa, được trở về với con người thật của mình. Cái nhìn yêu thương của Chúa giúp ta khiêm tốn nhận ra lỗi lầm, những giới hạn, yếu đuối của mình để sám hối. Nhận biết mình là tội nhân hèn yếu nhưng lòng bao dung của Chúa không làm ta không tuyệt vọng nhưng đầy lòng tin tưởng để quyết tâm làm lại cuộc đời. “Nơi kín đáo” là nơi ta cảm nhận tình yêu của Chúa và sức mạnh giúp ta đổi mới cuộc đời.

Sống Lời Chúa: Tôi luôn cảnh giác trước căn bệnh thành tích đang lan tràn trong xã hội. Dù ở đâu, lúc nào, tôi cũng sống dưới con mắt âu yếm của Chúa và chăm chỉ làm việc bổn phận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hôm nay Giáo Hội bắt đầu mùa chay tịnh và sám hối. Xin cho khi chúng con biết sống tinh thần sám hối cách chân thành không giả dối, không phô trương để thời gian này trở thành mùa hồng ân, thời cứu độ cho chúng con. Amen.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose