5 Phút Lời Chúa 2024-01-09

by snHoangChi

THỨ BA TUẦN 1 TN
Mc 1,21-28

UY QUYỀN CỦA ĐỨC GIÊ-SU

Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. (Mc 1,22)

“Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền”.

(Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi, và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Nhà ảo thuật lừng danh David Copperfield đã làm biết bao người sửng sốt kinh ngạc vì những màn ảo thuật ‘động trời’ của ông: làm biến mất tượng Nữ Thần Tự Do ở Mỹ, đi xuyên qua Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc. Dù công chúng không biết nhà ảo thuật đã làm thế nào để ‘mà mắt’ họ, nhưng chẳng có ai tin rằng ông ta có quyền năng siêu phàm gì, chẳng qua chỉ là khéo sử dụng kỹ xảo và đạo cụ mà thôi. Những người Do Thái nghe Chúa Giê-su giảng dạy thì khác. Họ có phần hiếu kỳ thật đấy, nhưng họ thực sự sửng sốt vì họ cảm nhận được một quyền uy toát ra từ những lời thốt ra từ miệng Ngài: những lời quyền năng nhưng thấm đầy yêu thương và xác tín về sứ mệnh thiên sai đã dần dần hé lộ thiên tính và sứ vụ cứu thế của Ngài.

Mời Bạn: Bạn vẫn nghe Lời Chúa hàng ngày đấy chứ? Thế nhưng Lời Chúa có làm cho bạn ngạc nhiên, sửng sốt và thán phục không? Việc lắng nghe Lời Chúa có củng cố niềm tin của bạn vào Chúa Ki-tô không? Mời bạn chiêm ngắm dung mạo của Chúa Giê-su nơi Tin Mừng bạn được nghe, được đọc hàng ngày để nhận ra Đức Giê-su chính là Đấng Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Suy ngắm Lời Chúa hằng ngày và thường xuyên viếng Thánh Thể để tiếp nhận lấy nguồn sức mạnh Thần linh ngõ hầu sống tốt đời Ki-tô hữu của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm Đức Tin cho chúng con để chúng con có thể nhận ra được sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong đời sống chúng con. Amen.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose