5 Phút Lời Chúa 2023-12-25

by snHoangChi

sứ giả ánh sáng

Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. (Ga 1,4-5)

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít.

Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Salathiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Đavít có tất cả mười bốn đời, từ Đavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, bà đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo:

“Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm:Ánh sáng là sứ giả tuyệt vời nhất của vũ trụ. Chính ánh sáng cho phép chúng ta giao tiếp và kết nối với vũ trụ” (Nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận). Là Ki-tô hữu, ta nhận ra ánh sao lạ soi chiếu máng cỏ nơi Hài nhi Giê-su, Con Thiên Chúa làm người, vừa mới sinh hạ. Người chính là Sứ giả Chúa Cha, mang Ánh sáng và sự sống đến cho nhân loại. Nhờ Người, sự tăm tối do tội A-đam xưa bị hủy diệt, Thiên Chúa đã “viếng thăm cứu chuộc dân Người.” Từ nay, trời đất lại nối kết! Vì vậy, không chỉ là lễ của Ánh sáng, ngày Giáng Sinh còn là ngày của “vui mừng và hy vọng” vì Sứ giả Giê-su đã thực sự đem sự sống đến cho nhân loại. Đấy chẳng phải là Tin Mừng sao?

Mời Bạn: Nếu có dịp dự vở diễn “Ký Ức Hội An,” có thể bạn sẽ có ấn tượng sâu sắc với nhiều kỹ thuật trình chiếu ánh sáng đẹp mắt. Nhưng dù đẹp đến đâu, ánh sáng ấy cũng không thể dẹp tan đêm tối của tội lỗi, đau khổ và sự chết. Có những bóng đêm đang vây bủa nhân loại như ham muốn quyền lực, ích kỷ, hận thù, chiến tranh… khiến nhân loại phải điêu đứng, kinh hoàng, cụ thể như cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Bước đi trong ánh sáng của Đức Giê-su, bận cần khước từ những bóng đêm như thế trong đời.

Chia sẻ: Bóng tối nào là rào cản che khuất bạn đến với Ánh sáng Giê-su ?

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn nỗ lực bỏ đi một thói ích kỷ của bản thân.

Cầu nguyện: Lạy Hài Nhi Giê-su, xin chiếu sáng vào tâm hồn con Ánh sáng cứu độ của Ngài. Amen.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose