5 Phút Lời Chúa 2023-12-09

by snHoangChi

CHÚA MỜI CỘNG TÁC

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.” (Mt 9,37)

Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: “Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm:Chúa Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.” Phúc Âm Mát-thêu vẽ lên hình ảnh Đức Giê-su đang quần quật ngược xuôi vất vả với công cuộc rao giảng Nước Trời! Nhưng có vẻ như một mình Người không làm xong hết mọi chuyện! Người cần được tiếp tay: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa sai thợ ra gặt lúa về.”

Mời Bạn cảm nghiệm vinh dự được cộng tác với Chúa Giê-su trong công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay. Được đức giám mục hay đức giáo hoàng mời cộng tác, đó là một vinh dự thật lớn; huống chi đây là cộng tác với chính Chúa Giê-su! Gặt lúa chỉ là khâu cuối cùng của nông vụ, và thường được làm một cách hưng phấn, quên mệt mỏi, vì thành quả của nhiều tháng nhọc nhằn trước đó đang hiển hiện trước mắt nhà nông. Để có được đồng lúa chín vàng hôm nay, nhà nông đã phải vất vả cày, bừa, xới, gieo mạ, cấy, làm cỏ… Từ nhận xét đó, bạn có thắc mắc: Tại sao Chúa mời gọi ta ‘gặt lúa’? Phải chăng Người thực sự không đủ sức làm nốt khâu cuối cùng này? Người ‘cần’ sự cộng tác của ta vì Người chủ yếu nhắm đến ta hay nhắm đến công việc?

Sống Lời Chúa: Hiện nay, Chúa đang đặt bạn phụ trách (những) cánh đồng nào? Hãy qui chiếu mọi nỗ lực và hoạt động các loại của bạn vào mục tiêu gặt lúa trên (những) cánh đồng cụ thể này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt…” Xin Chúa cứ sai con đi vào cánh đồng truyền giáo, để con được tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose