5 Phút Lời Chúa 2023-11-25

by snHoangChi

25/11/23 THỨ BẢY TUẦN 33 TN
Th. Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo
Lc 20,27-40

TIẾP NỐI HAY BIẾN ĐỔI?

Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng…, vì được ngang hàng với các thiên thần.” (Lc 20, 35-36)

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?”

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa”.

Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm”. Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Câu chuyện đời sau luôn là mối bận tâm hàng đầu của con người ở mọi thời: “Tôi sẽ về đâu sau cái chết?” Tuy nhiên, cũng có kẻ không tin có đời sau như những người Sa-đốc. Họ trưng dẫn một trường hợp giả tưởng để biện hộ cho lập trường của họ: một người phụ nữ có bảy đời chồng, rồi hỏi khi sống lại chị sẽ là chồng ai? Chúa Giê-su cho thấy lập luận ấy không có cơ sở vì trên thiên đàng, không còn chuyện cưới vợ gả chồng như ở trần thế; tất cả mọi người đều như thiên thần.

Mời Bạn: Nhiều người vẫn quan niệm ‘dương sao âm vậy’: cuộc sống đời sau là sự tiếp nối như nguyên bản của cuộc sống đời nay. Có thể nói đời sau là tình trạng biến đổi chứ không phải sự chuyển tiếp hay tiếp nối; nhất là với tình trạng ấy, con người đạt tới hạnh phúc viên mãn nơi Thiên Chúa là Tình Yêu đích thực của họ. Thánh Phao-lô dạy: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,2). Lời đó mời gọi bạn hãy hướng tầm nhìn về trời cao, để những sự đời này đạt được ý nghĩa và giá trị đích thực.

Chia sẻ: Bạn cần chuẩn bị gì cho hành trang mai sau trên quê trời với bậc sống hôn nhân hoặc tu trì của bạn?

Sống Lời Chúa: Nỗ lực hết mình với những công việc trong ngày và cư xử tử tế với người xung quanh bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết để tâm đến hạnh phúc Nước Trời bằng cách sống các giá trị Tin Mừng mà Chúa dạy con: phụng thờ Chúa và yêu thương người khác. Amen.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose