5 Phút Lời Chúa 2023-10-21

by snHoangChi

21/10/23 THỨ BẢY TUẦN 28 TN
Lc 12,8-12

TUYÊN NHẬN HAY KHƯỚC TỪ

Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”. 

Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Để đón nhận Nước Chúa, chúng ta không chỉ âm thầm chu toàn những việc phải làm, nhưng còn phải công khai tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa nữa. Tuyên tín là bản năng và là điều thuộc về căn tính của người tín hữu, là điều kiện để Đức Ki-tô nhìn nhận họ “trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”. Tuyên tín cũng là cách ta công khai bày tỏ món quà đức tin Chúa ban cho người chung quanh, để họ cũng có được món quà quý giá ấy như mình. Ơn đức tin tựa như nén bạc Chúa trao, ta không được chôn dấu đi, nhưng phải “sinh lời” bằng cách loan báo cho người lân cận. Nếu xao lãng, chểnh mảng sứ mạng làm chứng ấy, ta sẽ bị Chúa coi là đầy tớ lười biếng. Do đó, loan báo Tin Mừng là tên gọi khác của tuyên tín. Chúa Giê-su xác nhận giá trị của lời tuyên tín: họ sẽ được Ngài long trọng khen ngợi trong ngày sau hết.

Mời Bạn: Như vậy bạn và tôi phải biết tận dụng mọi cơ hội để làm chứng cho Chúa, bằng lời nói cũng như hành động. Lời nói và hành động luôn đi với nhau như hình với bóng. Ý thức được điều này sẽ giúp ta biết phân định phải nói gì, nói ở đâu và nói lúc nào là tốt nhất có thể. Vấn đề là ta biết rằng loan báo, làm chứng cho Chúa không phải là chuyện được chăng hay chớ, nhưng là bổn phận số một của người Ki-tô hữu.

Sống Lời Chúa: Tuyên xưng mình là Ki-tô hữu bằng cách thực hiện Tám Mối phúc thật và các giá trị Tin Mừng cách công khai trong đời sống của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Trời xin mở miệng con, cho con luôn biết ngợi khen Ngài. Amen.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose