5 Phút Lời Chúa 2023-10-14

by snHoangChi

14/10/23 THỨ BẢY TUẦN 23 TN
Th. Ca-lít-tô I, giáo hoàng, tử đạo
Lc 11,27-28

HAI LỜI CHÚC PHÚC

Phúc thay người mẹ đã cưu mang…. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,27.28)

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Ở đây có hai lời chúc phúc. Trước tiên là lời người phụ nữ chúc mừng cho người được phúc “cưu mang và cho Thầy bú mớm”, tức là lời ngợi khen Chúa Giê-su bằng cách chúc mừng Đức Ma-ri-a là người mẹ thể lý của Ngài. Nhưng Chúa Giê-su cho biết có một lời chúc phúc còn lớn hơn, đó là: “Đúng hơn, phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa”. Mới nghe, ta tưởng dường như Chúa Giê-su không đánh giá cao mối phúc làm mẹ. Đúng ra, không ai biết rõ Đức Ma-ri-a bằng Chúa Giê-su về ơn phúc cao trọng Mẹ lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa. Ngài biết rõ tâm hồn Mẹ tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa và Mẹ là người số một luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Cuộc đời Mẹ là lời xin vâng thánh ý Chúa liên lỉ và sống động. Chính vì thế, mẹ đón nhận ở đây lời chúc phúc của người phụ nữ và cả lời chúc phúc lớn hơn nữa của Đức Giê-su, Con của Mẹ.

Mời Bạn: Phúc làm mẹ sinh hạ Con Thiên Chúa làm người chỉ dành cho Đức Ma-ri-a. Nhưng “nghe và giữ lời Chúa” là phúc Chúa dành cho hết mọi người, ai cũng có thể đón nhận. Phúc lớn dành cho bạn, nhưng bạn có biết không? Và bạn có đón nhận diễm phúc đó không?

Sống Lời Chúa: Mời bạn bắt đầu bằng việc mở cuốn Kinh Thánh để đọc Lời Chúa, riêng mình bạn, và cùng với gia đình bạn, trong giờ cầu nguyện của gia đình mình. Và khi đọc Lời Chúa, bạn dành thời gian thinh lặng để suy gẫm, để đưa Lời Chúa vào thực hành trong đời sống của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 118,105).

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose