5 Phút Lời Chúa 2023-10-07

by snHoangChi

07/10/23 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Đức Mẹ Mân Côi
Lc 1,26-38

LẶP LẠI LỜI SỨ THẦN

Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)

Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”. Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. – Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết”. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe”.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Sứ thần Gáp-ri-en khi truyền tin cho Đức Ma-ri-a đã chào Mẹ bằng một lời tán dương ca ngợi đặc biệt: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Lời chào này ngày nay chúng ta vẫn đọc lên trong kinh Kính Mừng: “Kính Mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà.” Như thế, mỗi khi đọc kinh Kính Mừng, chúng ta được diễm phúc lập lại chính lời của sứ thần Gáp-ri-en, đồng thời chúng ta làm sống động lại khung cảnh sứ thần truyền tin cho Đức Ma-ri-a. Chúng ta làm điều này không phải trong tư cách như sứ thần Gáp-ri-en được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Đức Ma-ri-a xưa, nhưng như người con yêu mến Mẹ và dâng lên Mẹ lời kinh thiêng liêng mà Mẹ yêu thích.

Mời Bạn: Việc chúng ta yêu mến dùng lời sứ thần Gáp-ri-en để cầu nguyện với Đức Ma-ri-a là một việc đáng khuyến khích. Chính Đức Ma-ri-a khi hiện ra với các thiếu niên Lu-xi-a, Phan-xi-cô và Gia-xin-ta ở Fatima đã tự xưng mình là Mẹ Rất Thánh Mân Côi. Lúc ấy Đức Ma-ri-a cũng nhắc lại sứ điệp ở Lộ Đức là kêu gọi con cái Mẹ năng lần hạt Mân Côi. Bởi đó, nếu chúng ta yêu mến lần hạt Mân Côi, chúng không chỉ lặp lại lời sứ thần Gáp-ri-en chào kính Mẹ, mà chúng ta còn xác định mình thực sự là người con của Mẹ trong số những người con mà Mẹ đã sinh ra và đón nhận từ dưới chân thập giá của Đức Giê-su Ki-tô.

Sống Lời Chúa: Suy niệm kinh Mân Côi phải là việc không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của tôi.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin giúp chúng con say mê yêu mến kinh Mân Côi, để khi chúng con đến với Mẹ, Mẹ sẽ dẫn chúng con đến với Chúa. Amen.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose