5 Phút Lời Chúa 2023-10-06

by snHoangChi

06/10/23 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Th. Bru-nô, linh mục
Lc 10,13-16

NHỮNG TÂM HỒN CHAI ĐÁ

Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bét-xai-đa! Nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.” (Lc 10,13)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục.

“Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Đấng đã sai Thầy”.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Chúa Giê-su sai 72 môn đệ ra đi cộng tác với Ngài trong sứ vụ rao giảng. Với tất cả tâm huyết, Ngài căn dặn các ông thật chu đáo: phải nói những gì, cư xử làm sao, cảnh giác với những hiểm nguy nào; Ngài còn trao cho các ông quyền năng chữa bệnh và trừ quỷ nữa. Các ông ra đi và gặt hái được nhiều thành quả: Rao giảng, làm phép lạ, chữa bệnh thì được, thậm chí “cả ma quỷ cũng phải khuất phục” (Lc 10,17). Ấy thế mà có một điều chính Chúa Giê-su cũng phải bó tay, nếu không nói là thất bại, đó là sự chai đá của nhiều tâm hồn. Họ nghe lời dạy của Chúa và chứng kiến những phép lạ Ngài làm nhưng họ vẫn không hoán cải. Chúa đã phải than khóc vì những tâm hồn chai đá như thế.

Mời Bạn: Sự cứng lòng là căn bệnh nghiêm trọng nhất vì nó bịt kín mọi ngõ ngách tâm hồn khiến cho Lời Chúa không thể thấm vào và giúp con người hoán cải. Chúa có phải than khóc vì tâm hồn chai đá của bạn không? Để bạn hoán cải, Ngài cần bạn cộng tác bằng việc sẵn sàng lắng nghe ơn soi sáng của Chúa và cũng sẵn sàng sửa đổi nữa.

Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa và xét mình mỗi ngày để bạn có một tâm hồn mềm mại sẵn sàng để Lời Chúa thấm sâu giúp bạn hoán cải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa như mưa từ trời thấm vào mảnh đất tâm hồn đầy sỏi đá của con. Xin cho con biết siêng năng lắng nghe Lời Chúa, và xin biến đổi tâm hồn con nên mềm mại sẵn sàng đón nhận Lời Chúa và mau mắn làm mọi việc theo thánh ý Chúa. Amen.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose