5 Phút Lời Chúa 2023-10-01

by snHoangChi

01/10/23 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A
Mt 21,28-32

LÀM THEO Ý CHA

Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ Nó đáp: ‘Con không muốn đâu!’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.(Mt 21,28-29)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!’ Nó thưa lại rằng: ‘Con không đi’. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: ‘Thưa cha, vâng, con đi’. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Người cha trong dụ ngôn hẳn đã rất hụt hẫng trước cách cư xử của hai cậu quý tử của mình. Đứa thì tỏ vẻ ngoan ngoãn vâng lời đi làm vườn nho, nhưng lại nuốt lời, cho cha mình ‘leo cây’. Đứa kia lại phũ phàng nói “không” với cha; nhưng đáng mừng là sau đó nó “hối hận, nên lại đi” làm theo lời cha. Chúa Giê-su muốn minh hoạ hai thái độ của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúa cho con người được tự do đáp lại hay chối từ lời Ngài, và may thay, Chúa cho phép chúng ta rút lại lời nói ‘không’ và sửa lỗi lầm bằng hành động “thi hành ý muốn của Thiên Chúa là Cha mình”.

Mời Bạn: Hẳn chúng ta có thể nhận ra mình nơi hai người con trong dụ ngôn: lắm khi chúng ta cãi lệnh Chúa, hoặc tệ hơn nữa, không nhìn nhận Thiên Chúa là Cha, Đấng Tạo thành nên chúng ta. Ngài sai Con Một là Đức Giê-su Ki-tô đến cứu độ và nêu gương cho chúng ta khi Ngài luôn vâng phục chu toàn thánh ý Chúa Cha là hiến thân chịu chết trên cây thập giá (x. Pl 2,6-8). Điều Chúa mong mỏi là chúng ta dù đã lỡ lời nói không cũng hãy dám sửa lỗi mà thưa “có” và “vâng nghe lời” Đức Giê-su Con yêu dấu của Chúa (x. Mt 17,5).

Sống Lời Chúa: Bạn có thói quen dừng lại trước, trong và sau mỗi hành động để phân định xem mình có đang vâng theo ý Chúa hay không? Nếu chưa, mời bạn tập cho được thói quen ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con noi theo Đức Giê-su, Con yêu dấu của Chúa để con đừng hành động theo ý con, nhưng theo ý Chúa mà thôi. Amen.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose