5 Phút Lời Chúa 2023-09-05

by snHoangChi

05/09/23 THỨ BA TUẦN 22 TN
Th. Tê-rê-xa Can-cút-ta, nữ tu
Lc 4,31-37

BIẾT CHÚA

Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” (Lc 4,33-34)

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.     

Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Ma quỷ tất nhiên biết rõ Thiên Chúa hơn chúng ta, nhưng chúng rất tinh quái làm cho chúng ta hiểu sai lệch về Ngài. Trong hội đường hôm ấy, mượn lời một người bị quỷ nhập, chúng đóng vai kẻ bị hại tội nghiệp la to cho mọi người biết Ngài là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” nhưng lại là kẻ độc ác “đến để tiêu diệt chúng tôi”. Cũng thế, chúng đứng sau xúi giục những người Do Thái vỗ ngực tự hào mình biết rõ Đức Giê-su xuất thân từ đâu còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả” (Ga 7,27); nhưng cái biết của họ lại là biết theo tinh thần thế tục.

Mời Bạn: Chúng ta dễ sa vào chước cám dỗ tự mãn rằng mình ‘biết’ Thiên Chúa như nắm rõ một thứ kiến thức “khép kín mình lại trong một từ điển bách khoa về những khái niệm trừu tượng” (ĐTC Phanxicô, Gaudete et Exsultate, 37) mà chúng ta lại không có cuộc sống thân thiết với một vị Thiên Chúa siêu việt và đầy tình yêu thương. Học biết về Chúa là bổn phận và niềm vui của người môn đệ, nhưng trước tiên phải cảm nhận được Ngài đang hiện diện trong cuộc sống và nhất là nơi “những người thân cận của mình” (x. Lc 10,25-37).

Sống Lời Chúa: Quyết tâm không để một ngày trôi qua mà chưa dành thời gian tâm tình riêng tư với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con ao ước được biết Chúa, qua những lần gặp gỡ thân tình giữa Chúa với con. Xin cho con biết khiêm tốn chạy đến với Chúa thường xuyên để được Chúa nâng đỡ và để được nhận biết Chúa cách đích thực.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose