5 Phút Lời Chúa 2023-08-22

by snHoangChi

22/08/23 THỨ BA TUẦN 20 TN
Đức Ma-ri-a Nữ vương
Lc 1,26-38

MẸ LÀ NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai… Triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” (Lc 1,31.33)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.    

Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Trong ngày sứ thần truyền tin, Đức Ma-ri-a được loan báo cho biết Mẹ sẽ cưu mang và sinh hạ một người con, người con đó là Con Đấng Tối Cao, sẽ trị vì một triều đại vô cùng vô tận. Trong nhân loại từ xưa đến nay không ai hội đủ các điều kiện ngoại thường ấy, trừ phi Con Một Thiên Chúa. Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, nên Mẹ cũng được đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa, là Nữ vương thiên đàng, nơi Người Con mình sinh hạ ngự trị đến muôn đời muôn thuở. Mẹ chính là đối tượng của quyền năng và ân sủng thần linh được Thiên Chúa ân ban (theo E.B. Manges), Mẹ xứng đáng mang tước hiệu Nữ Vương cả trời và đất.

Mời Bạn: Chúng ta vui mừng ca tụng Mẹ vì vinh dự cao trọng này; cũng vì vinh dự cao trọng ấy của Mẹ, chúng ta chạy đến với Mẹ để xin bàu chữa cứu giúp. Bạn cũng hãy tin rằng bất cứ ai thành tâm đến với Mẹ, Mẹ sẽ “không để họ trở về tay không.”

Sống Lời Chúa: Bà Ê-li-sa-bét ca ngợi Mẹ là người có phúc vì dám tin vào những điều Chúa hứa. Điều Chúa hứa không phải được thực hiện trong ngày một ngày hai, nhưng qua một thời gian lâu dài, nhiều khi cả đời người. Tin tưởng phó thác nói tiếng “xin vâng” với Chúa không phải một lần là đủ, nhưng cần được làm mới, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ta hãy học nơi Mẹ bài học đức tin, luôn tín thác vào Chúa, thực hiện Lời Chúa dạy trong Thánh kinh và giáo huấn của Hội thánh.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin dạy con luôn biết thưa cùng Chúa hai tiếng “xin vâng” như Mẹ, không phải chỉ trong những ngày đẹp trời, nhưng mọi khoảnh khắc đời con. Amen.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose