5 Phút Lời Chúa 2023-08-21

by snHoangChi

21/08/23 THỨ HAI TUẦN 20 TN
Th. Pi-ô X, giáo hoàng
Mt 19,16-22

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NÊN HOÀN THIỆN

Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mt 19,21)

Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Anh thanh niên này là đại gia, Phúc Âm Mát-thêu cho biết “anh ta có nhiều của cải”; hẳn đó cũng là ước mơ của nhiều người. Anh cũng là người đạo đức, tuân giữ các điều răn từ thuở nhỏ. Vậy mà anh vẫn cảm thấy chưa hài lòng, tại sao vậy? – Anh ước mơ được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Thế nhưng, sau khi nghe đòi hỏi của Đức Giê-su, anh buồn rầu bỏ đi, đòi hỏi ấy khó quá! Anh muốn điều quý giá nhất của đời người, nhưng không chịu trả giá đắt. Chỉ mình Thiên Chúa mới có sự sống đời đời; thế mà Ngài là tình yêu; muốn được chia sẻ sự sống đời đời của Ngài, phải sống yêu thương như Ngài, bước theo Con Thiên Chúa làm người. Chia sẻ của cải là một cách cụ thể bày tỏ tình yêu thương ấy. Anh thanh niên không tên không tuổi này đại diện cho tất cả chúng ta. Dù giàu có hay nghèo khó, nếu cứ khư khư bám vào của cải, hưởng thụ cho riêng mình, ta cũng sẽ khó có điều kiện vào Nước Trời.

Mời Bạn: Xem xét lại cách kiếm tiền và tiêu tiền của bạn? Bạn dành một phần cho các thiện ích chung, việc từ thiện, hay chi tiêu tất cả cho gia đình, vợ con và sở thích cá nhân? Nếu chưa dành ngân khoản cho các mục đích thiện ích chung, từ thiện, bạn sẽ chỉnh sửa như thế nào?

Sống Lời Chúa: Người giàu vào Nước Trời khó như con lạc đà chui qua lỗ kim. Nhưng không có gì mà Chúa không làm được. Vậy bạn hãy tin tưởng, thực hiện Lời Chúa nhắn nhủ bạn qua bài Tin mừng hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cho đi mà không cần tính toán, an tâm tin tưởng rằng Chúa sẽ tính toán, lo liệu cho con. Amen.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose