5 Phút Lời Chúa 2023-08-08

by snHoangChi

08/08/23 THỨ BA TUẦN 18 TN
Th. Đa-minh, linh mục
Mt 14,22-36

XIN CHÚA CỨU!

Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Chúa Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” (Mt 14,29-30)

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến”. Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con”. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”

Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành.   

Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Có những cơn gió không chỉ làm xao động mặt hồ Ga-li-lê-a phẳng lặng, mà còn khiến cho người ngư phủ từng trải như Phê-rô phải cuống cuồng sợ hãi. Nỗi sợ trước hiện tượng thiên nhiên là một điều tự nhiên, nhưng bỗng dưng mất hết niềm tin vào Chúa là một điều khó hiểu. Phê-rô đang đi trên mặt nước đến với Chúa theo lời ông xin, thế mà phút chốc vì cơn gió, ông không còn vững mạnh, đôi chân ông rung lên theo nhịp sóng, lòng tin của ông cũng chao đảo “cuốn theo chiều gió”. Kinh nghiệm ngư trường không giúp được gì lúc này. Rất may, ông vẫn còn một ‘chiếc phao cứu sinh’, đó là lòng tín thác vào Chúa đủ để ông thốt lên: “Thưa Ngài, xin cứu con!”

Mời Bạn: Kinh nghiệm của Phê-rô không cho phép một ai trong chúng ta tự hào rằng niềm tin của mình đã mạnh đủ hay mình đã ‘thâm niên’ trong đạo. Có những biến cố tưởng là nhỏ nhưng có thể hất tung niềm tin của chúng ta, đủ làm sụp đổ những ngôi “nhà xây trên cát.” Vì thế, cần xây dựng một đời sống luôn gắn bó với Chúa để trong mọi hoàn cảnh, kể cả nghịch cảnh, bạn vẫn thốt lên được lời cầu nguyện đến Chúa như Phê-rô. 

Bạn chia sẻ kinh nghiệm của mình vượt qua thử thách khi sống đức tin.

Sống Lời Chúa: Ngoài giờ cố định gặp Chúa như Thánh Lễ, đọc kinh chung, bạn dành một khoảnh khắc hướng lòng về Chúa trước mỗi công việc bạn sắp làm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết hướng về Chúa mọi giây phút trong cuộc sống nhất là những lúc gặp thử thách cam go, để con biết thưa với Chúa như Phê-rô: “Lạy Chúa, xin cứu con.”

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose