5 Phút Lời Chúa 2023-06-16

by snHoangChi

16/06/23 THỨ SÁU TUẦN 10 TN
Thánh Tâm Chúa Giê-su
Mt 11,25-30

THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU, TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghĩ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc khải cho.

“Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Chiêm ngắm “Thánh Tâm Chúa Giê-su” nơi trái tim bị đâm thâu của Ngài trên thập giá để chúng ta cảm nghiệm được phần nào Tình Yêu của Thiên Chúa: – Một tình yêu đi bước trước, Chúa đã yêu thương chúng ta trước, từ thuở đời đời, khi chúng ta còn là tội nhân (x. Rm 5,8; 1Ga 4,19); – Một tình yêu luôn trung thành với giao ước của Ngài dù chúng ta vẫn mãi bất trung (x. 2Tm 2,13); – một tình yêu “đã yêu thì Ngài yêu đến cùng” (x. Ga 13,1). Đó chính là tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giê-su, là tình yêu thúc đẩy Ngài hiến thân trên thập giá, đổ ra đến giọt máu cuối cùng để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi; và cũng vì yêu, Ngài kêu gọi, tuyển chọn, qui tụ chúng ta ở lại trong Trái Tim yêu thương của Ngài: “Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.” (1Ga 4,16).

Mời Bạn: Tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giê-su đó đang mời gọi bạn: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Trước lời mời gọi ấm áp từ trái tim yêu thương thánh thiện của Chúa, bạn đáp lại thế nào?

Chia sẻ: Bạn có bao giờ cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương bạn? Mời bạn chia sẻ trong nhóm của mình cảm nghiệm đó.

Sống Lời Chúa: Dành một khoảnh khắc thinh lặng để chiêm ngắm Thánh Tâmn Chúa Giê-su và xin được ở lại trong tình yêu của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giê-su hiền hậu và khiêm nhường, xin Chúa uốn lòng chúng con nên giống như rất thánh trái tim Chúa!

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose