5 Phút Lời Chúa 2023-04-30

by snHoangChi

30/04/23 CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS
Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn Thiên Triệu
Ga 10,1-10

ĐỂ CHIÊN ĐƯỢC SỐNG DỒI DÀO

Phần tôi, tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.    

Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Đức Giê-su không chỉ loan báo Tin Mừng, Ngài là chính Tin Mừng ấy. Ngài không chỉ ban Bánh hằng sống, Ngài nói: “Ta là Bánh hằng sống.” Ngài không chỉ chiếu sáng cho trần gian, nhưng là Ánh sáng ấy. Ngài chỉ cho ta cửa thiên đàng, nhưng Ngài cũng là cửa ấy. Ngài chỉ định các mục tử coi sóc đoàn chiên, nhưng Ngài xác quyết: “Ta là Mục tử.” Ngài đến không phải chỉ để hướng dẫn đường đi, Ngài khẳng định: “Ta là con Đường, Sự thật, và Sự sống” (J. Baxter). Tin Mừng, Bánh hằng sống, Ánh sáng, con Đường, Sự thật ấy được vị Mục tử nhân lành hoàn tất trong cuộc Vượt qua, đem lại sự sống dồi dào, viên mãn cho đoàn chiên được cứu chuộc.

Mời Bạn: “Điều gì làm thay đổi đời bạn? Hãy bắt đầu bằng câu: “Chúa là Mục tử tôi” (M. Lucado). Có thể nhiều vị thần, lắm ngẫu tượng được bạn cấp giấy phép cho vào chăn dắt cuộc đời mình. Chúa nhật Chúa Chiên Lành hôm nay nhắc bạn nhìn lại sự chết mà các loại ngẫu tượng ấy đang tác hại trong đời mình, để rồi dành cho Chúa Giê-su vị trí Mục tử đích thật qua việc vâng nghe lời Ngài. Mong đời bạn sẽ thay đổi tích cực nhờ xác tín Chúa là Mục tử đời mình.

Sống Lời Chúa: Tôi nhìn ngắm Chúa Giê-su, vị Mục tử nhân lành của đời mình, quyết tâm để Ngài chăn dắt cuộc đời, vâng theo lời Ngài dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Mục tử nhân lành chăn dắt đời con. Đi theo Chúa, con xác quyết mình có được mọi sự tốt đẹp của cuộc đời: hạnh phúc, niềm vui, an bình, ý nghĩa, và sự sống vĩnh cửu. Xin cho con luôn vâng nghe lời Chúa hướng dẫn mọi ngày. Amen.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose