5 Phút Lời Chúa 2023-04-29

by snHoangChi

29/04/23 THỨ BẢY TUẦN 3 PS
Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT
Ga 6,51.60-69

CÚ NHẢY LIỀU CHẾT

Đức Giê-su đã nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi, để cho thế gian được sống”… Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi.” (Ga 6,51.60)

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa”.    

Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Trí hiểu của con người phải dựa trên những gì thấy được bằng giác quan, kiểm nghiệm bằng lý luận rồi mới chấp nhận một điều gì đó là chân lý chắc chắn. Đức tin lại không như trí hiểu, nó vượt trên mọi thực tại của đời sống và mọi lý luận của con người. Chính vì thế có triết gia mới bảo phải nhảy cú nhảy liều chết’ mới vào được cõi thần linh nơi chỉ có đức tin để bám víu. Các Tông đồ với cái nhìn và trí hiểu đơn thuần của con người nên cảm thấy chướng tai khi nghe Chúa Giê-su nói Ngài là Bánh Hằng Sống”. Với cái nhìn đó, người ta chỉ thấy được tấm bánh vật chất. Bánh hằng sống là chính thân mình Đức Ki-tô, lương thực đem lại sự sống đời đời, chúng ta phải mở to cặp mắt đức tin mới thấy được.

Mời Bạn: Thiếu đức tin, bạn và tôi tham dự thánh lễ chỉ thấy sự lặp đi lặp lại nhàm chán của các nghi thức. Điều thiết yếu sống còn của bạn và tôi là phải đạt cho được niềm tin. Bạn cứ xin Chúa đi, chắc chắn Ngài sẽ ban cho. Và hơn nữa bạn có thể củng cố niềm tin ấy bằng: – tâm tình say mê Đức Ki-tô như thánh Phê-rô : “Bỏ Thầy con biết theo ai…”; – suy nghiệm việc Chúa làm qua những dấu chỉ của Ngài trong cuộc sống.

Chia sẻ: Bạn có nhận thấy óc thực dụng và hưởng thụ ngày nay đang là rào cản cho hành trình đức tin không ?

Sống Lời Chúa: Mỗi khi rước lễ, bạn dành ít phút thinh lặng để thờ lạy, cảm tạ Chúa Giê-su Thánh Thể.

Cầu nguyện: HátTa là Bánh Hằng Sống”, với tất cả tâm tình tin tưởng và yêu mến.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose