5 Phút Lời Chúa 2023-04-02

by snHoangChi

02/04/23 CHÚA NHẬT LỄ LÁ – A
Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su
Mt 26,14-27,66

HIẾN THÂN VÌ YÊU THƯƠNG VÀ VÂNG PHỤC

Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. (Mt 27,50)

Suy niệm: Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su kết thúc không thể bi thảm hơn. Người đã từng được hàng ngàn người theo đuổi để tôn làm vua, từng được tung hô sau những phép lạ “chưa hề thấy bao giờ” (Mt 9,33), thế mà nay, bị tra tấn, bị sỉ nhục, vác thập giá, chịu đóng đinh, và giờ đây trên thập giá, Người chỉ “kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn”. Cái chết của Chúa Giê-su tưởng chừng như là một thất bại ê chề; thế nhưng chính trong giây phút đó, Người hoàn tất chương trình cứu độ Chúa Cha giao phó, và cũng chính lúc đó, viên đội trưởng Rô-ma đứng dưới chân thập giá đã nhận ra: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mt 15,39).

Mời Bạn: Vì yêu mến và vâng phục Chúa Cha, Chúa Giê-su đã hiến thân chịu chết “như con chiên hiền lành bị giết đi không kêu một lời” để nên “giá cứu chuộc nhân loại” (x. Is 53,7). Đau khổ và cái chết của Đức Ki-tô có một ý nghĩa và đem lại hiệu quả là sự sống vĩnh cửu cho muôn người. Mời bạn cùng với Đức Giê-su, can đảm bước vào cuộc khổ nạn của chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày là những vất vả lao nhọc của việc bổn phận hằng ngày, và cả những than trách xúc phạm từ anh chị em, để kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su.

Sống Lời Chúa: Kết hiệp với Đức Ki-tô chịu đóng đinh, bạn đón nhận những sự xúc phạm cũng như những khó nhọc tự nhiên trong cuộc sống với sự vui tươi và nhẫn nại để mau mắn phục vụ tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đón nhận những đau khổ trong cuộc sống với lòng yêu mến để cộng tác với Chúa trong việc cứu độ nhân loại. Xin cho con dám chết đi cho con người tội lỗi để được phục sinh vinh quang với Chúa. Amen.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose