5 Phút Lời Chúa 03-18-2022

by tgadmin

THỨ SÁU TUẦN 2 MC

Thánh Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem

Mt 21,33-43.45-46

COI CHỪNG BỊ SA THẢI!

 “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (Mt 21,43)

Suy niệm: Thời kinh tế thị trường, có những doanh nhân mở công ty, thuê nhân viên và thuê cả giám đốc. Nếu giám đốc nào kinh doanh không tốt, thì bị cách chức, sa thải như đối với công nhân vậy. Tệ hơn, những ai có ý chiếm dụng của cải của chủ thì không những bị sa thải mà còn bị truy tố trước pháp luật nữa. Tin Mừng hôm nay cho thấy công cuộc xây dựng Nước Thiên Chúa cũng có điều tương tự. Đức Giê-su tuyên bố với các thượng tế và kỳ mục Do Thái rằng Thiên Chúa sẽ không cho họ tiếp tục coi sóc công việc của Ngài nữa, mà sẽ trao cho một dân khác biết sinh hoa lợi.

Mời Bạn: Chúng ta đang được Thiên Chúa trao phó cho công trình xây dựng Nước Trời. Nhưng nếu chúng ta không biết dùng mọi khả năng hiện có để làm việc thì chắc chắn sẽ bị ‘cách chức’, bị sa thải và biết đâu, còn bị ‘truy tố’ nữa.

Chia sẻ: Trong hoàn cảnh sống hiện tại của mình, bạn được mời gọi làm gì để xây dựng Nước Thiên Chúa? Đâu là kế hoạch của bạn để đóng góp cho công cuộc này?

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng thức dậy, ta ý thức mình là một người lao động ở trong ‘công trường Nước Thiên Chúa’. Công trường này thật to lớn, và phần đóng góp của chúng ta thật bé nhỏ, nhưng cũng thật quan trọng. Ta không làm thì có nghĩa là để lại một lỗ hổng không ai khác làm thay được.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, là Ki-tô hữu, con được vinh dự làm việc trong công cuộc Nước Trời. Xin giúp con biết nhiệt tâm đóng góp phần mình, và không bao giờ lợi dụng người khác, lợi dụng Giáo Hội, lợi dụng Chúa để tìm lợi ích riêng.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose