Ban Điều Hành

by tgadmin

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN
GIÁO PHẬN SAN JOSE

Linh Nguyền: Linh Mục Vincente Nguyễn Đình Truyền
Phone: 408-291-6270
VP Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang
Phụ tá Linh Nguyền: Phó Tế Đôminicô Lê Văn Thọ & Cô Lê Kim Oanh
Email:  lethokimoanh@yahoo.com
Giám Nguyền Trường Nội Dung: Phó Tế Giuse Chu Quang Định & Cô Lệ Tú
Email: dinhqchu@yahoo.com
Vấn Nguyền: Đoàn Ngọc Hoàn & Phạm Thu Hằng
Phone: 408-655-9183
Email: hoanhang@gmail.com
Chủ Nguyền:

 

Nguyễn Vinh Thanh & Nguyễn Minh Huệ
Phone: 408-702-7000
Email: thanhhue2720@gmail.com
Tổng Thư Ký: Nguyễn Mlo Thưk & Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa
Email: nnqhoa@yahoo.com
Ban Linh Trợ: Nguyễn Phi Điệp & Lý Thảo Hiền
Email:  Diephien2024@yahoo.com
Ban Sinh Hoạt: Đỗ Văn Đình Trọng & Lai Bạch Tuyết
Email:  Vicky_lai1975@yahoo.com
Ban Song Nguyền: Hứa Thanh Sơn & Phan Thị Thu Hương
Email:  sonny.hua@sbcglobal.net
Ban Liên Gia: Bùi Trường Thiên & Nguyễn Kim Nga
Email: natalienguyenus@yahoo.com
Ban Hành Chánh/Tài Chánh: Phan Khánh Trân & Nguyễn Bảo Trân
Email: Baotrannguyen00@gmail.com
Ban Truyền Thông: Hoàng Văn Đông & Đỗ Thúy Kiều
Email: dongkieuhoang@gmail.com

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose