Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang San Jose

by tgadmin

Sứ Mệnh

Xây dựng một cộng đoàn Kitô hữu hiệp nhất yêu thương, sống chứng nhân Phúc Âm và kết hiệp với Chúa, noi gương Mẹ Maria qua việc cử hành phụng vụ bí tích và kinh nguyện tôn vinh, đào luyện đức tin và đời sống tâm linh, đẩy mạnh sinh hoạt mục vụ giới trẻ, phát triển hội đoàn Công giáo tiến hành, và thăng tiến đời sống gia đình theo truyền thống văn hóa Công Giáo Việt Nam.”  

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose