Tĩnh Huấn 2

by snHuyenBang
Tĩnh Huấn 2

When

May 21, 2023    
4:00 pm - 7:40 pm

Where

Trung Tâm Công Giáo ,
2849 S White Rd, San Jose, CA, 95148
Tĩnh Huấn 2Sunday May 21/2023 – Từ 4:00-7:40PM
Linh Mục Justin Lê Trung Tướng Chủ Tế Thánh Lễ và chia xẻ đề tài: Hiệp Nhất trong Phục Vụ.
– Sinh hoạt công tác trong khoá.
Địa điểm cho buổi Tĩnh Huấn trên tại Trung Tâm Công Giáo

2849 S. White Road, San Jose CA 95148

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose