Tin Sinh Hoạt

Thông báo về khoá Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose cuối tuần June 24-26/2016

Quý Anh chị Song Nguyền mến,

Những buổi họp mặt mừng Xuân Bính Thân đã qua, giờ đây anh chị em chúng ta cùng hướng lòng cho việc tổ chức khoá Căn Bản sắp đến vào cuối tuần Ngày 24-26 Tháng 6 năm 2016 tại địa điểm San Damiano Retreat Danville.

Tuy còn bốn tháng nữa đến ngày mở khóa, nhưng Ban tổ chức có rất nhiều việc để làm để chuẩn bị.., nhưng quan trọng nhất xin cầu nguyện cho khóa và nỗ lực trong việc mời gọi các cặp vợ chồng đi tham dự khóa.

Được phép của Cha Chính Xứ Phêrô Huỳnh Lợi cũng là Cha Linh Nguyền
​c​ủa CT TTHNGĐ San Jose, cuối tuấn April 16-17/2016 các cặp Song Nguyền sẽ đến giới thiệu và chia xẻ tại các Thánh Lễ Việt Nam trong Giáo Xứ.

Cùng xin được giới thiệu đến quý anh chị, Anh Chị Dũng-Tâm LG46 Thánh Gia sẽ đảm trách việc Phối Trí Viên khoá học năm 2016. Vì anh chị Dũng-Tâm bận với ca đoàn Thánh Lễ cuối tuần nên đơn ghi danh và check khóa viên đóng tiền xin gửi về cho ac Nguyên Hà.

Năm nay lệ phí cho Khóa Viên và Trợ Nguyền bằng nhau $392.00, đây là giá của San Damiano Retreat tính cho 2 người một phòng. Rất mong quý anh chị dành thời giờ tham gia Trợ Nguyền để cùng "Tông Đồ Song Đôi" trước có lợi cho chính gia đình mình, sau đó lan trải đến những gia đình chung quanh.

Trợ Nguyền xin gửi check về cho AC Trực-Ngọc LG55 Monica, check đề tên Bella Nguyen địa chỉ 4166 Vistapark Dr San Jose CA 95136. Phone Ngọc 408-896-8355.

Những sinh hoạt vài tháng kế tiếp của Chương Trình chúng ta:

1- [Tháng 4 ] Khai mạc Tĩnh Tâm 1/Song Nguyền 1: Chúa Nhật 24/4/2016 từ 4-8PM có Thánh Lễ, Chủ Tế Cha Phêrô Huỳnh Lợi, giới thiệu BDH khoá học, tại Trung Tâm Công Giáo.

2- [ Tháng 5] Họp Liên Gia Trưởng/ Phó/Thủ Quỹ Thư Ký: Thứ Sáu 13/5/2016 từ 7-9:30PM Tại phòng họp Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi.

3- [Tháng 6] Tĩnh Tâm 2: Chúa Nhật 5/06/2016 từ 4-8PM có Thánh Lễ. Chủ Tế và chia xẻ sau lễ Cha Andrew Chí Thông. Điạ điểm Trung Tâm Công Giáo.

4- [Tháng 6] Tĩnh Tâm 3: Chúa Nhật 12/06/2016 từ 4-8PM, có Thánh Lễ, Chủ Tế và chia xẻ sau lễ Cha Justin Lê. Điạ điểm Trung Tâm Công Giáo.

5- [Tháng 6] Khoá TTHNGĐ June 24-26/2016 tại San Damiano Retreat Danville.

6- [Tháng 7] Song Nguyền Đón Tân Thành Viên July 10 2016, từ 4-8PM có Thánh Lễ, Chủ Tế Cha Phêrô Huỳnh Lợi , tại St Frances Cabrini Church.

Xin mời quý anh chị vào website link dưới đây để lấy đơn ghi danh. http://tthngd.net/10-home/8-don-ghi-danh-khoa

Gửi kèm, Đơn ghi danh của Khóa Viên và Trợ Nguyền.

Nguyện xin Thánh Gia chúc lành cho mọi nỗ lực hy sinh của quý Anh Chị với Chương Trình và mong gặp đông đủ quý anh chị trong những sinh hoạt sắp đến.

Thân mến.

SN Hoàn-Hằng