Thư mời tham dự Song Nguyền 1 - Tĩnh Tâm 1

Quý Anh Chị Song Nguyền thân mến,

Thay mặt Điều Hành, Hoàng Chi thân mời quý anh chị Song Nguyền và Gia Đình sắp xếp thời gian đến tham dự buổi Song Nguyền 1 - Tĩnh Tâm 1 của CT-TTHNGĐ.

Thời gian:  Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 4 Năm 2017.

Địa điểm:  Trung Tâm Công Giáo.  2849 South White Road, San Jose, CA 95148.

Chúng ta sẽ có Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 5 giờ do Cha Linh Nguyền Phêrô Huỳnh Lợi Chủ Tế.  Sau Thánh Lễ sẽ có ăn tối và Tĩnh Tâm cũng do Cha Phêrô Huỳnh Lợi chia xẻ.  Rất mong được gặp đông đủ quý Anh Chị trong buổi Song Nguyền 1 - Tĩnh Tâm 1 này.  

 Xin Quý Anh Chị trong Ban Điều Hành Khóa Học có mặt để nhận tài liệu và phép lành sai đi từ Cha Linh Hướng.

Cũng xin quý Anh Chị ghi nhớ để vô calendar cho 2 buổi Tĩnh Tâm tháng 6 và Khóa Học/Đón tiếp Tân Thành Viên tháng 7 của CT.

* Tĩnh Tâm 2:  Sunday June 4th 2017, 4PM-8:30 PM @ Phòng họp Most Holy Trinity.  2040 Nassau Drive, San Jose CA 95122.

* Tĩnh Tâm 3:  Sunday June 11th 2017, 4PM-8:30 PM @ Trung Tâm Công Giáo.  2849 South White Road, San Jose, CA 95148.

* Khoá Học:   Friday July 7th - Sunday July 9th 20017 @ San Damiano Retreat.  710 Highland Dr, Danville, CA 94526.

* Song Nguyền 2 - Đón tiếp Tân Thành Viên.  Có Thánh Lễ Chúa Nhật:  Sunday July 16th 2017, 4PM-8:30 PM @ Nhà Thờ  St. Francis Cabrini.  15333 Woodard Rd, San Jose 95124.

Mến chào Quý Anh Chị trong tình yêu của Thánh Gia.

TM Ban Điều Hành,

Nguyễn Bá Hoàng-Lê Quỳnh Chi