Chúc mừng ngày cưới - Tháng 9

Mến Chúc tất cả Quý Anh Chị Song Nguyền có ngày Kỷ Niệm Thành Hôn trong tháng 9 được đầy tràn Hồng Ân Chúa và luôn mãi Hạnh Phúc bên nhau.
STT Gia đình Ngày kỷ niệm Số năm Liên gia ▾
1 Bùi Văn Thành & Giao 27-09-1970 47 Liên Gia 11
2 Phạm Văn Gia & Jessica Tuyết 17-09-1988 29 Liên Gia 12
3 Nguyễn Đình Mạnh Trường & Minh Hương 25-09-1982 35 Liên Gia 13
4 Nguyễn Khoa Dũng & Phương Lan 01-09-1991 26 Liên Gia 16
5 Hoàng Xuân Dũng & Bích Vân 11-09-1993 24 Liên Gia 16
6 Lê Thắng & Mai Lan 03-09-1982 35 Liên Gia 2
7 Nguyễn Quang Long & Kim Thoa 12-09-1987 30 Liên Gia 23
8 Trịnh Bá Ngự & Lư 15-09-1968 49 Liên Gia 24
9 Trương Kim Phong & Phương Trang 05-09-1992 25 Liên Gia 27
10 Nguyễn Văn Thanh & Phương Mai 02-09-2000 17 Liên Gia 29
11 Ngô Thịnh & Trang 09-09-2000 17 Liên Gia 29
12 Trương Thịnh & Nguyễn Kim 22-09-1973 44 Liên Gia 3
13 Phạm Hồng & Ly 12-09-1972 45 Liên Gia 33
14 Nguyễn Đình Niệm & Hoa 18-09-1975 42 Liên Gia 33
15 Đỗ Văn Qua & Hương 27-09-1974 43 Liên Gia 34
16 Trần Tuấn & Khanh 10-09-2002 15 Liên Gia 35
17 Hồ Tri & Phương 14-09-2002 15 Liên Gia 36
18 Vũ Đình Luân & Thuỷ 22-09-2007 10 Liên Gia 36
19 Nguyễn Thời & Phương 21-09-1977 40 Liên Gia 37
20 Nguyễn Đức Tiến & Xuyến 01-09-1990 27 Liên Gia 38
21 Nguyễn Tuyến & Phương 19-09-1998 19 Liên Gia 41
22 Nguyễn Hoàng Khánh & Thu Thủy 22-09-2001 16 Liên Gia 42
23 Nguyễn Văn Khải & Trần Thị Hương 05-09-1965 52 Liên Gia 44
24 Trần Khánh & Đỗ Mến 20-09-1979 38 Liên Gia 44
25 Nguyễn Thành Thiện & Phương Dung 06-09-1992 25 Liên Gia 45
26 Nguyễn Thế Huy & Phương 15-09-2001 16 Liên Gia 45
27 Huỳnh Duẫn & Hoàng Ngọc 01-09-1993 24 Liên Gia 48
28 Nguyễn Phong & Minh Nguyệt 14-09-1991 26 Liên Gia 48
29 Lại Quốc Thái & Hiền 15-09-2001 16 Liên Gia 48
30 Nguyễn Nhạc & Nguyễn Tuyền 19-09-1987 30 Liên Gia 50
31 Đinh Cường & Hoàng Vương 15-09-2007 10 Liên Gia 51
32 Trần Tuấn & Bùi Mai Lan 18-09-2004 13 Liên Gia 52
33 Nguyễn Bá Hoàng & Lê Quỳnh Chi 22-09-2001 16 Liên Gia 53
34 Nguyễn Sang & Nguyễn Nga 18-09-2004 13 Liên Gia 54
35 Đặng Quốc Đông Hải & Đặng Phương Tần 01-09-2001 16 Liên Gia 55
36 Joseph Càn Bang & Maria Phạm Huyên 26-09-1992 25 Liên Gia 57
37 Simon Nguyễn Nhàn & Maria Nguyễn Phượng 13-09-1997 20 Liên Gia 58
38 Dương Doanh & Mary Thêrêsa Vũ Anh Thư 03-09-1988 29 Liên Gia 60
39 Giuse Nguyễn Tiến & Maria Lương Điệp 14-09-2002 15 Liên Gia 60
40 Joseph Phạm Vinh & Maria Phạm Mỹ Linh 03-09-1988 29 Liên Gia 63
41 Giuse Hoàng Văn Đông & Monica Đỗ Thuý Kiều 06-09-1997 20 Liên Gia 64
42 Vũ Đức Nghị & Lan 16-09-1986 31 Liên Gia 9
43 Đặng Dũng & Hạnh 20-09-1980 37 Liên Gia 9
44 Nguyễn Văn Phương & Thu Thuý 30-09-1987 30 Liên Gia Đ8
45 Nguyễn Trung Nghĩa & Trang 04-09-1982 35 Liên Gia ĐB
46 Nguyễn Quốc An & Hồng Uyên 04-09-1999 18 Liên Gia ĐB
47 Lý Linh & Oanh 12-09-1998 19 Liên Gia ĐB
48 Tôn Thất Lộc Sơn & Thảo 12-09-1998 19 Liên Gia ĐB