Chúc mừng ngày cưới - Tháng 9

Mến Chúc tất cả Quý Anh Chị Song Nguyền có ngày Kỷ Niệm Thành Hôn trong tháng 9 được đầy tràn Hồng Ân Chúa và luôn mãi Hạnh Phúc bên nhau.
STT Gia đình Ngày kỷ niệm Số năm Liên gia ▾
1 Bùi Văn Thành & Giao 27-09-1970 46 Liên Gia 11
2 Phạm Văn Gia & Jessica Tuyết 17-09-1988 28 Liên Gia 12
3 Nguyễn Đình Mạnh Trường & Minh Hương 25-09-1982 34 Liên Gia 13
4 Nguyễn Khoa Dũng & Phương Lan 01-09-1991 25 Liên Gia 16
5 Hoàng Xuân Dũng & Bích Vân 11-09-1993 23 Liên Gia 16
6 Lê Thắng & Mai Lan 03-09-1982 34 Liên Gia 2
7 Nguyễn Quang Long & Kim Thoa 12-09-1987 29 Liên Gia 23
8 Trịnh Bá Ngự & Lư 15-09-1968 48 Liên Gia 24
9 Trương Kim Phong & Phương Trang 05-09-1992 24 Liên Gia 27
10 Nguyễn Văn Thanh & Phương Mai 02-09-2000 16 Liên Gia 29
11 Ngô Thịnh & Trang 09-09-2000 16 Liên Gia 29
12 Trương Thịnh & Nguyễn Kim 22-09-1973 43 Liên Gia 3
13 Phạm Hồng & Ly 12-09-1972 44 Liên Gia 33
14 Nguyễn Đình Niệm & Hoa 18-09-1975 41 Liên Gia 33
15 Đỗ Văn Qua & Hương 27-09-1974 42 Liên Gia 34
16 Trần Tuấn & Khanh 10-09-2002 14 Liên Gia 35
17 Hồ Tri & Phương 14-09-2002 14 Liên Gia 36
18 Vũ Đình Luân & Thuỷ 22-09-2007 9 Liên Gia 36
19 Nguyễn Thời & Phương 21-09-1977 39 Liên Gia 37
20 Nguyễn Đức Tiến & Xuyến 01-09-1990 26 Liên Gia 38
21 Nguyễn Tuyến & Phương 19-09-1998 18 Liên Gia 41
22 Nguyễn Hoàng Khánh & Thu Thủy 22-09-2001 15 Liên Gia 42
23 Nguyễn Văn Khải & Trần Thị Hương 05-09-1965 51 Liên Gia 44
24 Trần Khánh & Đỗ Mến 20-09-1979 37 Liên Gia 44
25 Nguyễn Thành Thiện & Phương Dung 06-09-1992 24 Liên Gia 45
26 Nguyễn Thế Huy & Phương 15-09-2001 15 Liên Gia 45
27 Huỳnh Duẫn & Hoàng Ngọc 01-09-1993 23 Liên Gia 48
28 Nguyễn Phong & Minh Nguyệt 14-09-1991 25 Liên Gia 48
29 Lại Quốc Thái & Hiền 15-09-2001 15 Liên Gia 48
30 Nguyễn Nhạc & Nguyễn Tuyền 19-09-1987 29 Liên Gia 50
31 Đinh Cường & Hoàng Vương 15-09-2007 9 Liên Gia 51
32 Trần Tuấn & Bùi Mai Lan 18-09-2004 12 Liên Gia 52
33 Nguyễn Bá Hoàng & Lê Quỳnh Chi 22-09-2001 15 Liên Gia 53
34 Nguyễn Sang & Nguyễn Nga 18-09-2004 12 Liên Gia 54
35 Đặng Quốc Đông Hải & Đặng Phương Tần 01-09-2001 15 Liên Gia 55
36 Joseph Càn Bang & Maria Phạm Huyên 26-09-1992 24 Liên Gia 57
37 Simon Nguyễn Nhàn & Maria Nguyễn Phượng 13-09-1997 19 Liên Gia 58
38 Vũ Đức Nghị & Lan 16-09-1986 30 Liên Gia 9
39 Đặng Dũng & Hạnh 20-09-1980 36 Liên Gia 9
40 Nguyễn Văn Phương & Thu Thuý 30-09-1987 29 Liên Gia Đ8
41 Nguyễn Trung Nghĩa & Trang 04-09-1982 34 Liên Gia ĐB
42 Nguyễn Quốc An & Hồng Uyên 04-09-1999 17 Liên Gia ĐB
43 Lý Linh & Oanh 12-09-1998 18 Liên Gia ĐB
44 Tôn Thất Lộc Sơn & Thảo 12-09-1998 18 Liên Gia ĐB