Chúc mừng ngày cưới - Tháng 8

Mến Chúc tất cả Quý Anh Chị Song Nguyền có ngày Kỷ Niệm Thành Hôn trong tháng 8 được đầy tràn Hồng Ân Chúa và luôn mãi Hạnh Phúc bên nhau.
STT Gia đình Ngày kỷ niệm Số năm Liên gia ▾
1 Nguyễn Văn Thẩm & Trúc 12-08-1972 44 Liên Gia 1
2 Trần David Việt & Christine Hương 30-08-1985 31 Liên Gia 16
3 Đinh Hoàng Tuấn & Hồng 16-08-2003 13 Liên Gia 21
4 Nguyễn Văn Phát & Nga 28-08-1965 51 Liên Gia 24
5 Nguyễn Thành Công & Tú Quỳnh 16-08-1997 19 Liên Gia 29
6 Nguyễn Đức Hòa & Kim Phượng 23-08-1997 19 Liên Gia 31
7 Trương Việt & Hằng 28-08-1999 17 Liên Gia 31
8 Nguyễn Thế Điệp & Thủy 18-08-2001 15 Liên Gia 35
9 Lê Thông & Hiền 15-08-1998 18 Liên Gia 39
10 Samuel Lee Sam & Liên Chi 21-08-1993 23 Liên Gia 40
11 Võ Tuấn & Nguyễn Thùy 08-08-1988 28 Liên Gia 45
12 Trần Henry Hương & Hương 28-08-1993 23 Liên Gia 45
13 Trần Dũng & Thục Uyên 15-08-2009 7 Liên Gia 46
14 Nguyễn Ngọc Phước & Trần Nga 12-08-1993 23 Liên Gia 47
15 Lê Hòa & Lê Nga 16-08-2003 13 Liên Gia 47
16 Vĩnh Bình & Nguyễn Thuý Diễm 12-08-1995 21 Liên Gia 48
17 Tôn An & Mai Uyên 12-08-2000 16 Liên Gia 49
18 Vũ Văn Thao & Mỹ Hoàng 23-08-1997 19 Liên Gia 5
19 Trần Tuyến & Nguyễn Lan 01-08-1998 18 Liên Gia 50
20 Lại Quốc Tuệ & Lý Trang 02-08-2003 13 Liên Gia 50
21 Nguyễn Khánh & Nguyễn Thủy 01-08-2009 7 Liên Gia 51
22 Nguyễn Việt Duy & Nguyễn Trinh 25-08-2001 15 Liên Gia 51
23 Nguyễn Quốc Tuấn & Mộng Tuyền 26-08-2008 8 Liên Gia 51
24 Ngô Vĩnh Cường & Phạm Thị Kim Vinh 07-08-2001 15 Liên Gia 54
25 Đỗ Trần Hải Đăng & Nguyễn Thị Kim Tuyến 26-08-2000 16 Liên Gia 54
26 Phanxico Xavie Phạm Quốc Khánh & Anna Maria Nguyễn Vũ Hoàng Chi 18-08-2001 15 Liên Gia 57
27 Giuse Vũ Khoa & Maria Vũ Loann 25-08-2001 15 Liên Gia 58
28 Vĩnh Phiếu & Thoại Loan 21-08-1971 45 Liên Gia 8
29 Ngô Xuân Huy & Viêng 04-08-1979 37 Liên Gia ĐB
30 Phạm Văn & Thanh Hoa 06-08-1994 22 Liên Gia ĐB
31 Lương Văn & Hương 10-08-1985 31 Liên Gia ĐB
32 Lê Hữu Hoàn & Hương 30-08-2003 13 Liên Gia ĐB