Chúc mừng ngày cưới - Tháng 7

Mến Chúc tất cả Quý Anh Chị Song Nguyền có ngày Kỷ Niệm Thành Hôn trong tháng 7 được đầy tràn Hồng Ân Chúa và luôn mãi Hạnh Phúc bên nhau.
STT Gia đình Ngày kỷ niệm Số năm Liên gia ▾
1 Nguyễn Minh Hải & Thúy Nga 31-07-1978 39 Liên Gia 1
2 Trịnh Văn Công & Tuyết Hồng 05-07-1981 36 Liên Gia 10
3 Nguyễn Cao Sơn & Ngọc Trâm 02-07-1983 34 Liên Gia 12
4 Vũ Xuân Ngọc & Hương Liên 05-07-1986 31 Liên Gia 13
5 Đỗ Thành & Cao Thủy 09-07-1965 52 Liên Gia 14
6 Nguyễn Ngọc Huy & Lệ Hằng 07-07-1990 27 Liên Gia 17
7 Lê Sơn & Phương 08-07-2000 17 Liên Gia 19
8 Nguyễn Tri Kiệm & Tho 09-07-1977 40 Liên Gia 2
9 Đỗ Trọng An & Thanh Khê 11-07-1976 41 Liên Gia 20
10 Võ Văn Nghệ & Lệ Hằng 16-07-1994 23 Liên Gia 22
11 Nguyễn Quang & Bùi thị Xuân Sơn 20-07-1987 30 Liên Gia 24
12 Nguyễn Thanh Châu & Diễm 04-07-1998 19 Liên Gia 27
13 Lê Phúc Hưng & Thu Hiền 19-07-2003 14 Liên Gia 27
14 Trần Thắng & Thủy 16-07-1974 43 Liên Gia 28
15 Nguyễn Nam Cường & Thu Vân 25-07-1992 25 Liên Gia 28
16 Lâm Ngọc Giao & Hồng Phượng 12-07-1980 37 Liên Gia 3
17 Vũ Ngọc Công & Minh Tâm 30-07-1977 40 Liên Gia 4
18 Trần Trúc & Âu Kim 02-07-2005 12 Liên Gia 42
19 Lý Quốc Oai & Nancy 19-07-2008 9 Liên Gia 43
20 Nguyễn Tiến Hưng & Thục 07-07-2007 10 Liên Gia 44
21 Nguyễn Đức Chính & Ngọc Ánh 18-07-1989 28 Liên Gia 44
22 Nguyễn Tiến Dũng & Tâm 14-07-1990 27 Liên Gia 46
23 Trần Tiến Hưng & Thu Lan 22-07-2000 17 Liên Gia 46
24 Phạm Trung & Nguyễn Thuý 23-07-2005 12 Liên Gia 48
25 Phương Long & Mai Thủy 11-07-1998 19 Liên Gia 49
26 Vũ Lai & Phan Mỹ Phương 31-07-1999 18 Liên Gia 52
27 Nguyễn Điệp & Lý Thảo Hiền 22-07-2006 11 Liên Gia 53
28 Nguyễn Sĩ Thuyên & Nguyễn Thị Phượng 29-07-1995 22 Liên Gia 53
29 Phạm Kiều Văn & Nguyễn Hoàng Nam Phương 18-07-1999 18 Liên Gia 54
30 Nguyễn Trung Trực & Nguyễn Bích Ngọc 26-07-2003 14 Liên Gia 55
31 Giuse Trương Nghĩa & Maria Nguyễn MaiTai 14-07-2007 10 Liên Gia 56
32 La Huy & Cecilia Đỗ Trinh 07-07-2012 5 Liên Gia 58
33 Giuse Vũ Hoan & Maria Trần Vy 14-07-2007 10 Liên Gia 59
34 Nguyễn Chi & Mỹ Duyên 04-07-1992 25 Liên Gia 6
35 Francisco Xavier Han Eric & Thêrêsa Han Thảo Ly 12-07-1986 31 Liên Gia 60
36 Gioan Baotixita Nguyễn N Mỹ & Têrêsa Mai Thanh Thủy 01-07-1995 22 Liên Gia 61
37 Mathew Phan Hoàng Vương & Matta Vũ Thanh Hải 10-07-1986 31 Liên Gia 63
38 Bùi Hoàng Duy & Maria Nguyễn Ngọc (Natalie) 18-07-2015 2 Liên Gia 64
39 Phanxico Xavie Châu Hoàng Minh & Teresa Lai Huyền Trâm Anh 20-07-1996 21 Liên Gia 64
40 Phạm Đức & Lucia Lê Trâm (Lucia) 06-07-2008 9 Liên Gia 65
41 Nguyễn Thành & Thủy 04-07-1992 25 Liên Gia 7
42 Vũ Nuôi & Thảo 16-07-1991 26 Liên Gia ĐB
43 Trần Q. Lăng & Dung 04-07-1986 31 Liên Gia ĐB
44 Nguyễn Vũ Thành & Nguyễn Kim Xuân 09-07-1994 23 Liên Gia ĐB
45 Hoàng Duy Hiệu & Bùi Vân Châu 12-07-1968 49 Liên Gia ĐB
46 Trần Xuân Hưởng & Nguyễn Kim Điệp 22-07-1983 34 Liên Gia ĐB