Chúc mừng ngày cưới - Tháng 6

Mến Chúc tất cả Quý Anh Chị Song Nguyền có ngày Kỷ Niệm Thành Hôn trong tháng 6 được đầy tràn Hồng Ân Chúa và luôn mãi Hạnh Phúc bên nhau.
STT Gia đình Ngày kỷ niệm Số năm Liên gia ▾
1 Nguyễn Quế & Vinh 19-06-1982 35 Liên Gia 1
2 Nguyễn Sang & Lan Phương 24-06-1978 39 Liên Gia 10
3 Trần Thanh Quang & Miên 04-06-1988 29 Liên Gia 17
4 Đinh Cao Nguyên & Hà 06-06-1998 19 Liên Gia 17
5 Hoàng Hùng & Ánh Hồng 08-06-1985 32 Liên Gia 19
6 Nguyễn Quốc Thắng & Ngọc Ánh 30-06-1984 33 Liên Gia 2
7 Nguyễn N. Tuấn & Kim Liên 26-06-1982 35 Liên Gia 21
8 Đào Quyết Thắng & Thúy Tú 02-06-1973 44 Liên Gia 22
9 Phạm Hữu Nghĩa & Kim Thủy 01-06-1974 43 Liên Gia 26
10 Nguyễn Văn Tuấn & Mai Ly 03-06-1989 28 Liên Gia 28
11 Hoàng Minh Thăng & Kim Thanh 15-06-1985 32 Liên Gia 28
12 Nguyễn Văn Hòa & Gấm 01-06-1975 42 Liên Gia 33
13 Kim Quốc Minh & Thanh Trang 10-06-2006 11 Liên Gia 36
14 Nguyễn Hùng & Ngân 15-06-2002 15 Liên Gia 38
15 Nguyễn Đình Hòa & Thanh Thảo 07-06-2003 14 Liên Gia 39
16 Nguyễn Văn Phước & Thiên Hương 19-06-1982 35 Liên Gia 4
17 Bùi Xuân Thái & Huệ 23-06-1974 43 Liên Gia 4
18 Nghiêm Xuân Hiền & Liên 24-06-2000 17 Liên Gia 40
19 Ngô Chí Sĩ & Ngọc Diễm 22-06-1996 21 Liên Gia 41
20 Lê Sơn & Thanh Thảo 03-06-2000 17 Liên Gia 42
21 Phạm Tân & Thu Hà 05-06-2004 13 Liên Gia 42
22 Hoàng Hùng & Hương 26-06-1999 18 Liên Gia 42
23 Hà Nga & Cúc 08-06-1974 43 Liên Gia 44
24 Nguyễn Quốc Anh & Diệp 05-06-1999 18 Liên Gia 45
25 Lê Vũ & Chi 27-06-1998 19 Liên Gia 45
26 Mai Hoàng Vương & Tường Vi 18-06-2003 14 Liên Gia 46
27 Vũ Bá Tùng & Phạm Thị Cúc 07-06-1970 47 Liên Gia 47
28 Trần Ngọc Hải & Trần Mai Hoa 08-06-2002 15 Liên Gia 47
29 Than Kevin Thắng & Than Lê Vân 23-06-2001 16 Liên Gia 47
30 Lâm John Phát & Nguyễn Nguyệt 15-06-1996 21 Liên Gia 48
31 Nguyễn Trí & Hoàng Trang 26-06-2004 13 Liên Gia 48
32 Võ Nguyên & Viên Hương 09-06-1984 33 Liên Gia 49
33 Thái Hoàng & Hoàng Anh 27-06-1986 31 Liên Gia 50
34 Phan Bá Hoàng & Trần Thị Phương Mai 26-06-1994 23 Liên Gia 54
35 Đặng Văn Hiền & Nguyễn Tường Vân 04-06-2013 4 Liên Gia 55
36 Vincente Trần Quốc Thế & Maria Bùi Thị Minh Trang 29-06-1996 21 Liên Gia 57
37 Giuse Trần Đình Quốc & Anna Lê Thị Ngọc Trang 04-06-2011 6 Liên Gia 59
38 Đinh Đức Tâm & Thanh Phương 29-06-1985 32 Liên Gia 7
39 Phạm Trung Điểm & Huệ 04-06-1972 45 Liên Gia 8
40 Nguyễn Long Quang & Yến Hà 24-06-2000 17 Liên Gia ĐB
41 Nguyễn Văn Hiệt & Minh Khang 15-06-1955 62 Liên Gia ĐB
42 Lương Thanh Liêm & Tuyết Mai 18-06-1990 27 Liên Gia ĐB
43 Nguyễn Tiến Dũng & Biệt Thanh 21-06-1986 31 Oregan