Chúc mừng ngày cưới - Tháng 5

Mến Chúc tất cả Quý Anh Chị Song Nguyền có ngày Kỷ Niệm Thành Hôn trong tháng 5 được đầy tràn Hồng Ân Chúa và luôn mãi Hạnh Phúc bên nhau.
STT Gia đình Ngày kỷ niệm Số năm Liên gia ▾
1 Nguyễn N. Mỹ & Lệ Nhung 29-05-1983 34 Liên Gia 14
2 Vũ Ngọc Phú & Vinh 11-05-1968 49 Liên Gia 15
3 Nguyễn Nam & Phương Dung 30-05-1981 36 Liên Gia 2
4 Nguyễn Thế Hưng & Kiều Anh 22-05-1975 42 Liên Gia 20
5 Nguyễn Kim Giáp & Yến Tuyết 25-05-1983 34 Liên Gia 20
6 Đỗ Minh Tú & Thanh 19-05-1993 24 Liên Gia 27
7 Nguyễn Thế Hiển & Quỳnh Ngọc 23-05-2003 14 Liên Gia 27
8 Phạm Văn Hạnh & Xuân Tươi 18-05-1965 52 Liên Gia 3
9 Phạm Ngọc & Tường Vi 18-05-1991 26 Liên Gia 3
10 Phan Khoa & Huệ 08-05-1975 42 Liên Gia 30
11 Nghiêm Lâm & Nguyễn Kiều 23-05-1982 35 Liên Gia 30
12 Đỗ Hương & Huê 27-05-1995 22 Liên Gia 34
13 Mai Công Thành & Phương 03-05-1997 20 Liên Gia 35
14 Nguyễn Đức Nghĩa & Hằng 17-05-1997 20 Liên Gia 35
15 Trần Huy &Trần Nguyệt 23-05-1998 19 Liên Gia 39
16 Nguyễn Lai & Nhung 23-05-1995 22 Liên Gia 42
17 Nguyễn Đức Đại & Bích Hạnh 24-05-2006 11 Liên Gia 43
18 Quách Trí & Nguyễn Thy 24-05-2008 9 Liên Gia 43
19 Phạm Xuân Ái & Phạm Thị Chuộng 18-05-1975 42 Liên Gia 44
20 Lê Hùng Chước & Lan Phương 19-05-1975 42 Liên Gia 44
21 Phạm Ngọc Phi & Nguyễn Cúc 30-05-1995 22 Liên Gia 47
22 Dương Sừng & Huê 20-05-1988 29 Liên Gia 5
23 Trần Kim Thanh & Ngọc Lan 24-05-1998 19 Liên Gia 51
24 Nguyễn Bá Hùng & Đỗ Thị Mỹ Dung 22-05-2005 12 Liên Gia 53
25 Nguyễn Sơn & Nguyễn Dung 30-05-1998 19 Liên Gia 53
26 Đinh Tuấn & Đinh Thủy 25-05-1996 21 Liên Gia 54
27 Từ Duy Khánh & Ngọc Phụng 21-05-1987 30 Liên Gia 6
28 Nguyễn Thành Nương & Trang 18-05-1971 46 Liên Gia 8
29 Nguyễn Hữu Nhất & Thanh 01-05-1967 50 Liên Gia ĐB
30 Phạm Duy Hưởng & Hương 04-05-1996 21 Liên Gia ĐB
31 Phạm Hữu Báu & Lệ Mai 16-05-1964 53 Liên Gia ĐB
32 Nguyễn Thanh Minh & Hiền 29-05-1983 34 Liên Gia ĐB