Chúc mừng ngày cưới - Tháng 4

Mến Chúc tất cả Quý Anh Chị Song Nguyền có ngày Kỷ Niệm Thành Hôn trong tháng 4 được đầy tràn Hồng Ân Chúa và luôn mãi Hạnh Phúc bên nhau.
STT Gia đình Ngày kỷ niệm Số năm Liên gia ▾
1 Vũ Quốc Linh & Thúy Hằng 21-04-1979 38 Liên Gia 10
2 Nguyễn Kim Vinh & Vân 22-04-1989 28 Liên Gia 20
3 Đỗ Đức Thọ & Hòa 16-04-1979 38 Liên Gia 22
4 Đoàn Đức Phiêm & Minh 29-04-1964 53 Liên Gia 24
5 Vũ Đình Việt & Tuyết Hằng 11-04-1987 30 Liên Gia 28
6 Lê Xuân Vinh & Kim Lan 25-04-1974 43 Liên gia 3
7 Nguyễn Thiện & Ngọc Diễm 26-04-2001 16 Liên Gia 30
8 Bùi Định & Hảo 25-04-1992 25 Liên Gia 31
9 Đặng Minh & Hằng Nga 17-04-1999 18 Liên Gia 32
10 Phạm Thu & Xuân 24-04-1987 30 Liên Gia 34
11 Đoàn T. Anh & Bảo Trâm 26-04-2003 14 Liên Gia 36
12 Trần Khắc Hùng & Cẩm Tú 10-04-1980 37 Liên Gia 37
13 Huỳnh Thuận (Tim) & Châu 29-04-2000 17 Liên Gia 41
14 Nguyễn Đạt & Linh Khanh 28-04-2007 10 Liên Gia 43
15 Phạm Hinh & Vũ Trâm 14-04-2002 15 Liên Gia 47
16 Nguyễn Minh & Thạch Thanh Hương 24-04-1995 22 Liên Gia 47
17 Lưu Lâm & Nguyễn Kiều Chinh 21-04-2001 16 Liên Gia 55
18 Giuse Trần Trọng Thuận & Maria Lê Thị Nga 24-04-1985 32 Liên Gia 56
19 Phaolô Phạm Hiền & Maria Nguyễn T. Thịnh 30-04-1995 22 Liên Gia 57
20 Giuse Đoàn Quang Huy & Maria Trần Nguyễn Bảo Châu 14-04-2007 10 Liên Gia 59
21 Giuse Nguyễn Văn Thái & Maria Nguyễn Kim Loan 10-04-1981 36 Liên Gia 64
22 Giuse Nguyễn Phước & Maria Nguyễn Tuyết 21-04-2001 16 Liên Gia 64
23 Phạm Xuân Hòa & Xuyến 23-04-1994 23 Liên Gia 7
24 Hoàng Michael & Nhung 24-04-1976 41 Liên Gia ĐB
25 Nguyễn M.Hùng & Lệ Thủy 24-04-1981 36 Liên Gia ĐB
26 Dương Đạt Trung & Lệ Hà 28-04-2001 16 Liên Gia ĐB
27 Hoàng Thuần & Phương 29-04-2006 11 Liên Gia ĐB