Chúc mừng ngày cưới - Tháng 3

Mến Chúc tất cả Quý Anh Chị Song Nguyền có ngày Kỷ Niệm Thành Hôn trong tháng 3 được đầy tràn Hồng Ân Chúa và luôn mãi Hạnh Phúc bên nhau.
STT Gia đình Ngày kỷ niệm Số năm Liên gia ▾
1 Nguyễn Thế Huân & Minh Thảo 11-03-2000 17 Liên Gia
2 Võ Tá Khôi & Thu Hương 13-03-1982 35 Liên Gia
3 Nguyễn Hữu Trí & Thanh Thủy 08-03-1968 49 Liên Gia 3
4 Nguyễn Ngọc Thu & Thụy 30-03-1999 18 Liên Gia 36
5 Nguyễn Văn Nam & Phượng Kim 25-03-1974 43 Liên Gia 5
6 Vũ Phong & Ngân Hà 13-03-1999 18 Liên Gia 51
7 Đoàn Hùng & Nguyễn Thủy 24-03-2002 15 Liên Gia 54
8 Michael Lai Tuấn & Tăng Naomi Nghi 05-03-2015 2 Liên Gia 58
9 Nguyễn Quốc Dũng & Đan Thanh 01-03-1997 20 Liên Gia 9
10 Lương Đình Dũng & Ái Lan 23-03-1991 26 Liên Gia 9