Chúc mừng ngày cưới - Tháng 11

Mến Chúc tất cả Quý Anh Chị Song Nguyền có ngày Kỷ Niệm Thành Hôn trong tháng 11 được đầy tràn Hồng Ân Chúa và luôn mãi Hạnh Phúc bên nhau.
STT Gia đình Ngày kỷ niệm Số năm Liên gia ▾
1 Đinh Viết Vinh & Trương Bích Ngọc 06-11-1983 34 Liên Gia 10
2 Đương Văn Sự & Nguyễn Thị Tươi 11-11-1986 31 Liên Gia 10
3 Cao Thiên Đức & Mỹ Phượng 27-11-1987 30 Liên Gia 10
4 Trần Văn Bính & Hiền 03-11-1974 43 Liên Gia 14
5 Nguyễn Mạnh Khang & Kim Liên 27-11-1982 35 Liên Gia 14
6 Nguyễn Bình & Tâm 17-11-1968 49 Liên Gia 15
7 Vũ Nam & Bích Nhan 10-11-1990 27 Liên Gia 19
8 Hoàng Công Lý & Loan Phượng 27-11-1976 41 Liên Gia 19
9 Trần Văn Ngọc & Minh Cơ 12-11-1966 51 Liên Gia 24
10 Nguyễn Duy Linh & Hồng Châu 16-11-2002 15 Liên Gia 27
11 Nguyễn Thành Thái & Tường Vi 29-11-2003 14 Liên Gia 27
12 Vũ Tiến Dũng & Ngọc Trang 10-11-1996 21 Liên Gia 29
13 Trịnh Chỉ & Tăng Kim Huệ 01-11-1967 50 Liên Gia 30
14 Hồ Ban & Anh Đào 12-11-1988 29 Liên Gia 35
15 Trần Trọng Minh & Châu 30-11-1996 21 Liên Gia 36
16 Nguyễn Dũng & Liễu 30-11-1996 21 Liên Gia 37
17 Nguyễn Kim Khánh & Ngọc Uyển 27-11-1998 19 Liên Gia 38
18 Nguyễn Hữu Đức & Quỳnh Lan 29-11-1986 31 Liên Gia 38
19 Đoàn Ngọc Hoàn & Thu Hằng 25-11-1973 44 Liên Gia 4
20 Nguyễn Tân & Thuỳ Linh 07-11-1992 25 Liên Gia 40
21 Cao Đinh Cân & Thuỳ Nhiên 29-11-1967 50 Liên Gia 40
22 Trần Long & Trang 11-11-2000 17 Liên Gia 45
23 Cù Khoa & Phạm Sương 03-11-1982 35 Liên Gia 47
24 Trần Huệ & Ngọc Hạnh 10-11-2004 13 Liên Gia 47
25 Trường Định Tú & Kim Hương 09-11-1991 26 Liên Gia 48
26 Giang Dũng & Nguyễn Dung 20-11-1998 19 Liên Gia 48
27 Lê P. Hùng & Nguyễn Minh Tâm 23-11-1984 33 Liên Gia 48
28 Hoàng Ngọc Tâm & Xuân Viên 24-11-1979 38 Liên Gia 49
29 Đặng Đình Toàn & Nguyệt Hồng 29-11-1985 32 Liên Gia 49
30 Nguyễn Vĩnh & Mai Thúy 05-11-1996 21 Liên Gia 50
31 Nguyễn Văn Quang & Thanh Hương 10-11-1984 33 Liên Gia 50
32 Nguyễn Hy & Nguyễn Thy 19-11-2005 12 Liên Gia 51
33 Nguyễn Văn Minh & Dương Thu Hồng 20-11-2007 10 Liên Gia 52
34 Nguyễn Việt & Nguyễn Mai 16-11-1986 31 Liên Gia 54
35 Michael Nguyễn Minh & Maria Vũ Kim Loan 15-11-1989 28 Liên Gia 56
36 Phêrô Lang Vương & Maria Nguyễn Tiên 27-11-1999 18 Liên Gia 62
37 Đoàn Đình Quỳnh & Kim Tiến 19-11-1976 41 Liên Gia ĐB