Chúc mừng ngày cưới - Tháng 10

Mến Chúc tất cả Quý Anh Chị Song Nguyền có ngày Kỷ Niệm Thành Hôn trong tháng 10 được đầy tràn Hồng Ân Chúa và luôn mãi Hạnh Phúc bên nhau.
STT Gia đình Ngày kỷ niệm Số năm Liên gia ▾
1 Phan Văn Trung & Kim Loan 01-10-1977 40 Liên Gia 22
2 Bùi Khiêm & Huyền Xuân 22-10-1972 45 Liên Gia 24
3 Nguyễn Ngọc Anh & Kim Lan 01-10-1983 34 Liên Gia 26
4 Dương Lê Cường & Thanh Hằng 04-10-1997 20 Liên Gia 29
5 Ngô Xuân Huấn & Phương Linh 31-10-1998 19 Liên Gia 29
6 Nguyễn Hữu Dương & Thúy Vân 10-10-1992 25 Liên Gia 3
7 Phạm Kim Thành & Diễm Trang 16-10-2004 13 Liên Gia 30
8 Nguyễn Đình Đạo & Bích Liên 04-10-1969 48 Liên Gia 31
9 Phạm Vũ Anh Minh & Phương Thủy 19-10-1996 21 Liên Gia 32
10 Nguyễn Quốc An & Hà Yến Jenny 02-10-1999 18 Liên Gia 35
11 Nguyễn Thái Thạch & Thu Hằng 09-10-1993 24 Liên Gia 35
12 Nguyễn Hoàng & Thủy 20-10-1996 21 Liên Gia 36
13 Hứa T. Trung & Thanh (Dee) 30-10-1993 24 Liên Gia 36
14 Nguyễn Cửu Thọ & Thu 29-10-1994 23 Liên Gia 37
15 Lê An Thu & Kiều Oanh 01-10-2004 13 Liên Gia 41
16 Nguyễn Văn Mạnh & Thùy Linh 24-10-1998 19 Liên Gia 41
17 Vũ Tiến Mạc Long & Dung 14-10-2000 17 Liên Gia 43
18 Nguyễn Hoài Dũng & Kim Loan 12-10-1980 37 Liên Gia 44
19 Trương Tiến Dũng & Hoàng Thu 26-10-1990 27 Liên Gia 44
20 Đỗ Phong & Đỗ Hương 31-10-1998 19 Liên Gia 45
21 Phạm Hoàng & Đinh Hà 03-10-1998 19 Liên Gia 46
22 Nguyễn Sơn & Phạm Loan 10-10-1998 19 Liên Gia 46
23 Đinh Martin Hoàng & Yến Minh 15-10-2011 6 Liên Gia 48
24 Vũ Chu Hưng & Đinh Ngọc Yến 19-10-1996 21 Liên Gia 49
25 Đỗ Tuấn & Trần Liên 01-10-1994 23 Liên Gia 52
26 Lê Đại Lộc & Nguyễn Thanh 23-10-2001 16 Liên Gia 53
27 Nguyễn Vũ Khuê & Trần Hoàng Trang 05-10-2002 15 Liên Gia 55
28 Phạm Quốc & Đinh Loan 06-10-2001 16 Liên Gia 55
29 GioanKim Đinh Hoàng Trung & Anna Lê Lương Nữ Huỳnh Thu 02-10-1982 35 Liên Gia 56
30 Gioan Bùi Tuấn & Maria Nguyễn Kha 07-10-2000 17 Liên Gia 57
31 Antôn Trần M. Hiệp & Theresa Đào Thị Hồng Mai 22-10-1994 23 Liên Gia 58
32 Augustino Phạm Tú & Elizabeth Phạm Trương-Thúy Thảo 06-10-2012 5 Liên Gia 59
33 Guise Nguyễn Hùng & Maria Nguyễn Tuyết 22-10-2005 12 Liên Gia 59
34 Phêrô Nguyễn Thanh Quang & Anna Trần Xuân Trang 25-10-1997 20 Liên Gia 61
35 Joseph Lê Michael & Maria Phạm Kaitlyn 09-10-2010 7 Liên Gia 62
36 Nguyễn Ngọc Cảnh & Tuyết Dung 12-10-1991 26 LIên Gia 7
37 Lê Hữu Hòa & Thu Hạnh 24-10-1975 42 Liên Gia 8
38 Hồ Thái Khanh & Hồng Phượng 08-10-1970 47 Liên Gia ĐB
39 Vũ Lân & Đan Thanh 16-10-2004 13 Liên Gia ĐB
40 Lê Nghiã & Hương 18-10-2003 14 Liên Gia ĐB
41 Ngô Văn Sáng & Qúy 20-10-1969 48 Liên Gia ĐB
42 Tạ Xuân Điều & Phi 24-10-1959 58 Liên Gia ĐB
43 Nguyễn Đức Thọ & Diệu Hạnh 30-10-1983 34 Liên Gia ĐB