Chúc mừng ngày cưới - Tháng 2

Mến Chúc tất cả Quý Anh Chị Song Nguyền có ngày Kỷ Niệm Thành Hôn trong tháng 2 được đầy tràn Hồng Ân Chúa và luôn mãi Hạnh Phúc bên nhau.
STT Gia đình Ngày kỷ niệm Số năm Liên gia ▾
1 Đinh Ngọc Tân & Ngọc Liễu 19-02-1984 34 Liên Gia 12
2 Nguyễn Văn Trường & Hương 27-02-1981 36 Liên Gia 21
3 Phạm Tuấn Hưng & Kim Sơn 16-02-1985 33 Liên Gia 28
4 Phạm Ngọc Dương & Nguyễn Thị Lan 23-02-2014 3 Liên Gia 30
5 Hồ Văn Chính & Tuyết 09-02-1989 29 Liên Gia 32
6 Bùi John & Hạnh Phước 15-02-1997 21 Liên Gia 32
7 Lý Hồng & Kim 06-02-1988 30 Liên Gia 33
8 Huỳnh Tấn Phát & Cẩm 21-02-1965 52 Liên Gia 33
9 Huỳnh Hiệu & Tuyết Mai 14-02-2009 9 Liên Gia 35
10 Nguyễn Chương & Trinh 15-02-1981 37 Liên Gia 37
11 Chu Tuấn & Vân 12-02-2000 18 Liên Gia 41
12 Vũ Dũng & Đỗ Loan 25-02-1996 21 Liên Gia 45
13 Nguyễn Hiếu & Linda Linh 25-02-2005 12 Liên Gia 46
14 Phạm Hoàng Sơn & Phong Lan 23-02-1991 26 Liên Gia 50
15 Luca Trần Xuân Nhàn & Maria Đinh Thanh Phương 28-02-1987 30 Liên Gia 56
16 Vincente Đồng Vũ Đăng Khôi & Maria Madalena Nguyễn Hồng Quyên 20-02-2010 8 Liên Gia 58
17 Phạm Văn Quỳnh & Tuyết 01-02-1958 60 Liên Gia ĐB