Chúc mừng ngày cưới - Tháng 12

Mến Chúc tất cả Quý Anh Chị Song Nguyền có ngày Kỷ Niệm Thành Hôn trong tháng 12 được đầy tràn Hồng Ân Chúa và luôn mãi Hạnh Phúc bên nhau.
STT Gia đình Ngày kỷ niệm Số năm Liên gia ▾
1 Hà Minh Phước & Lý Kim Tuyết 15-12-1990 27 Dallas
2 Chu Quang Chàng & Vân Điền 18-12-1976 40 Liên Gia 1
3 Nguyễn Trinh & Thanh Tâm 31-12-1988 28 Liên Gia 1
4 Trần Anh Tài & Lê Thanh Hương 26-12-1986 30 Liên Gia 10
5 Đinh Văn Nam & Lâm Thị Vui 03-12-1986 31 Liên Gia 13
6 Nguyễn Chương & Mến 31-12-1971 45 Liên Gia 15
7 Nguyễn Lee & Nguyễn Hương Mai 31-12-1989 27 Liên Gia 16
8 Nguyễn Viết Tuấn & Ngọc Tuyết 20-12-1977 39 Liên gia 19
9 Đỗ Khoa & Thùy Trang 16-12-2000 16 Liên Gia 2
10 Lê Phúc & Lê Kim 19-12-1998 18 Liên Gia 21
11 Trịnh Tiến Sơn & Thanh Tâm 27-12-1977 39 Liên Gia 21
12 Nguyễn Anh Tuấn & Ngọc Hương 12-12-1996 21 Liên Gia 27
13 Phạm Bích & Kim Oanh 26-12-1986 30 Liên Gia 30
14 Trần Gia Định & Vũ Thái 22-12-1991 25 Liên Gia 31
15 Phạm Tấn Kiệt & Ngọc Bích 24-12-1978 38 Liên Gia 31
16 Nguyễn Long & Jenny 08-12-1989 28 Liên Gia 32
17 Đỗ Văn Sơn & Diệu Huyền 29-12-1990 26 Liên Gia 32
18 Võ Đức Thu & Ánh Hồng 14-12-2002 15 Liên Gia 36
19 Nguyễn Quế Lâm & Thu 07-12-1985 32 Liên Gia 37
20 Cao Chí Tín & Cao Thanh Châu 17-12-1983 33 Liên Gia 4
21 Tạ Mạnh Cường & Tạ Ngọc Lan 27-12-1986 30 Liên Gia 4
22 Hà Lộc & Phạm Sang 04-12-2003 14 Liên Gia 40
23 Nguyễn Hiệp & Nguyễn Hà 28-12-2002 14 Liên Gia 43
24 Nguyễn Vượng & Mỹ Liên 21-12-1985 31 Liên Gia 44
25 Ngô Đắc Trung & Ngọc Bảo Cơ 02-12-1995 22 Liên Gia 49
26 Gioan Phaolo Trần Văn Công & Matta Nguyễn Hồng Vân 19-12-2014 2 Liên Gia 57
27 Phaolô Dương Minh Thưởng & Têrêsa Trần Trâm Anh 23-12-2000 16 Liên Gia 57
28 Phaolô Lê Phúc & Têrêsa Đặng Thanh 27-12-1997 19 Liên Gia 58
29 Giuse Bùi Giả Đình & Theresa Huỳnh Thục Nguyên 08-12-2007 10 Liên Gia 59
30 Gioan Nguyễn Phương & Anna Lê Tâm 23-12-2004 12 Liên Gia 59
31 Giuse Vũ Phong & Phòng KimLoan 31-12-2000 16 Liên Gia 59
32 Phan Hữu Chí & Đức Trang 05-12-1993 24 Liên Gia 7
33 Huỳnh Thu & Bích Ngọc 25-12-1981 35 Liên Gia ĐB
34 Nguyễn Khắc Thoại & Kim Thoa 27-12-1985 31 Liên Gia ĐB